Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 februari 2011

D66 keurt begroting 2010 af

Bij de algemene beschouwing heeft Rob. Sampimon (fractievoorzitter) aangegeven dat het college vooral heeft zitten denken en weinig heeft gedaan. Bovendien vinden de meeste plannen van het college pas na 2010 hun uitwerking, na de verkiezingen wel te verstaan. Wethouder Hans Engels mag weliswaar trots zijn, maar voor D66 is het maar magertjes.

Ook met de voorgenomen verhoging van de riool- en afvalstoffenheffing is D66 het absoluut oneens. Opmerkelijk hierbij is dat Jeroen Adolfs (PvdA) de tegenstanders van de lastenverhoging vraagt of zij dan geen sporthal willen en ook Hans Boskemper (VVD) wijst op de gevolgen voor de grote projecten wanneer wij de lasten niet gaan verhogen. Hiermee geven zij duidelijk het bewijs dat het niet om kostendekkendheid van de riool- en afvalstoffenheffing gaat, maar om een verkapte vorm van gemeentelijke belasting. En dat is nu eenmaal niet toegestaan.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Een gezamenlijk voorstel van D66, PvdA en Lijst Bödeker om geld te reserveren voor gratis openbaar vervoer krijgt een nipte meerderheid. Helaas krijgen de plannen van D66, Lijst Bödeker en de SP om de subsidie van Museum Waterland te continueren niet de nodige stemmen.

Reden genoeg voor D66 om de motie, waarin D66 zegt geen vertrouwen te hebben in de uitvoering van dit beleid in stemming te laten brengen. De motie wordt gesteund door GL, Lijst Bödeker, Stadspartij en de SP, die hiermee, net als D66, tegen de begroting 2009-2012 stemmen.