Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 februari 2011

Motie D66 verruimt winkeltijdenwet

Met een motie, die mede ondersteund werd door een groot aantal partijen (AOV, Groenlinks, Leefbaar, VVD, Stadsparij, lijst Bödeker, Theuns, Wiegel en deel van PvdA) in de raad, heeft D66 het mogelijk gemaakt dat alle mogelijke vergunningen (maximaal 5) om op zondagmiddag de winkel te openen worden uitgegeven.

 

De maatregel om maar een extra vrijstelling te verloten was naar de mening van D66 oneerlijk en het veroorzaakt concurrentievervalsing. Ook het CDA was van mening dat er rechtsongelijkheid was. Zij wilde dit herstellen door een van de twee verstrekte vergunningen bij motie in te trekken. Omdat de vergunning echter voor twee jaar was toegekend, bleek dit niet mogelijk te zijn. Toch stemde het CDA tegen de D66 motie, net als de SP en twee leden van de PvdA.