Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 oktober 2012

Risicovol beleggen? Niet met publiek geld

Met uw belastinggeld moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Dat geldt ook voor de instellingen die van de gemeente subsidie krijgen. Wat D66 betreft mogen deze instellingen die (deels) met overheidsgeld gesubsidieerd worden, geen risicovolle beleggingen aangaan. Hier waren de wethouder en de gemeenteraad het volledig mee eens, zodat dit nu in de algemene subsidieverordening is vastgelegd.

Maatschappelijk beleidskader

Subsidiegelden van de gemeente Purmerend aan diverse instellingen en organisaties (denk aan Poppodium P3, Bibliotheek Purmerend en Clup) worden niet zomaar verstrekt. Er gelden allerlei voorwaarden, waaronder nu ook de maatschappelijke opgaven die in het maatschappelijk beleidskader zijn vastgelegd. Deze zijn nu met de 3de wijziging van de verordening toegevoegd. En dat betekent dat subsidieafspraken met instellingen een ander karakter krijgen. Ook verandert de verantwoording die instellingen moeten afleggen. Doel: een efficiënter en flexibeler subsidieproces.

Kritisch over risicovolle beleggingen
D66 Purmerend zag aanleiding in deze wijziging om nu ook kritisch te kijken naar de financiële huishouding van deze instellingen, met name met het oog op risicovolle beleggingen. De laatste jaren ontstaan namelijk steeds meer problemen bij diverse instellingen die de risico’s van een stijgende rente op hun leningen hebben afgedekt door middel van zogenaamde derivaten. Helaas hebben deze derivaten en andere financiële oplossingen ook een risicovol karakter. D66 is van mening dat instellingen die (deels) worden gesubsidieerd door de gemeente zorgvuldig moeten omgaan met de verstrekte gelden.

In de commissie Samenleving van 6 september hebben wij de wethouder daarom hierop gewezen en de suggestie gedaan om een onderdeel toe te voegen dat risicovolle beleggingen door de subsidieontvanger moet voorkomen. Hier zag het college het nut ook van in, met als gevolg dat in de raadsvergadering van september het gewijzigde besluit inclusief de toevoeging die door D66 werd gewenst, met algemene stemmen is aangenomen. Want uw en ons belastinggeld, daar mogen we geen financiële risico’s mee lopen!