Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 februari 2018

Purmerend nog niet klaar voor Operatie Steenbreek

Al meer dan 70 gemeenten gingen Purmerend voor in de deelname aan Operatie Steenbreek. D66 Purmerend diende  een initiatiefvoorstel in om deelname aan Steenbreek op de agenda laten zetten van de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 8 februari. Omdat het  een mooi initiatief is dat helpt om verregaande verstening van tuinen en de openbare ruimte tegen te gaan.

D66 Purmerend wil graag helpen de stad te vergroenen, om meerdere redenen. Te veel bestrating in tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en bij aanhoudende droogte, vermindering van biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de stad. We zijn er aan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan. Met deelname aan Operatie Steenbreek wil D66 Purmerend zich richten op het veranderen van het bewustzijn bij burgers en de eigen gemeente. We kunnen gewoon niet langer wachten, we willen Purmerend nu al groener en duurzamer maken, maar blijkbaar voelt alleen D66 de urgentie om nu al stappen te zetten.

Het College is bekend met Operatie Steenbreek gaf wethouder Mario Hegger van de Stadspartij aan. “Wij werken al in de lijn van dit initiatief” zei hij tijdens de vergadering. Een prima voorstel volgens hem, zijn verzoek was alleen om Steenbreek even te laten rusten, maar hij wilde wel kijken of het opgenomen kon worden in het klimaatadaptieplan. Een plan waar in juni, of pas na de zomervakantie, meer duidelijkheid over komt. D66 Purmerend vindt dit een vreemd verzoek. “Als je al in de lijn van Operatie Steenbreek werkt, wat is er dan makkelijker om dit door te zetten en je aan te sluiten. Waarom weer een half jaar wachten? Zoveel heeft dit College de afgelopen vier jaar niet aan duurzaamheid en klimaatadaptie gedaan” gaf lijsttrekker Paul van Meekeren aan.

Een aantal fracties in de raad vonden het voorstel sympathiek. Maar de meesten waren van mening dat het goed was om te wachten op het klimaatadaptieplan. Dan zou een aantal partijen ons zeker steunen. Groen Links en Lijst van Damme deelden echter wel onze urgentie en waren van mening dat deelname aan Operatie Steenbreek meteen geregeld moest worden. VVD en TOP waren van mening dat je vergroenen aan de burgers zelf moet overlaten en je je niet moet bemoeien met hoe mensen hun tuin inrichten, en zeker niet moet vragen om alle tegels weer te verwijderen aan mensen die net voor een behoorlijk bedrag hun tuin hebben laten bestraten. Dat dit niet het doel van Operatie Steenbreek is, is helaas aan deze partijen voorbij gegaan.

Geen meerderheid in de commissie voor Operatie Steenbreek dus. Daarom voelde D66 zich genoodzaakt haar initiatiefvoorstel aan te houden en te wachten op het klimaatadaptieplan. Het duurzaamheidsbeleid van dit college bijzonder teleurstellend. Na jaren praten is er pas medio 2017 een duurzaamheidsagenda gekomen een traag proces met een mager resultaat. Dit college en de coalitie heeft de mond vol over duurzaamheid maar veel activiteiten die worden genoemd in de duurzaamheidsagenda zijn al staand beleid of initiatieven afkomstig van lokale instellingen of inwoners.

Bij een eerdere behandeling van de duurzaamheidsagenda vroegen we als D66 o,a. om meer budget om meer aan duurzaamheid te doen, en dat werd toen ook niet gesteund. En in de Algemene Beschouwingen op 8 november gaf onze fractievoorzitter Patrick Blokzijl nog aan dat er “op het gebied van duurzaamheid te kleine stapjes zijn gezet en van echte duurzame ambitie bij dit college geen sprake is” en vroeg hij zich af “wanneer kunnen we, zoals bij de kaderbrief werd aangegeven, verdere voorstellen verwachten voorde komende jaren ter uitwerking van de duurzaamheidsagenda?”

Wachten tot juni dus of, als het tegen zit, tot na de zomervakantie. Wat D66 betreft neem je alle maatregelen om te vergroenen en wateroverlast tegen te gaan nooit te vroeg, we zijn eerder te laat. Maar eigen initiatief is dit college vreemd. Wat D66 Purmerend betreft een gemiste kans.