Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 maart 2018

Bouwen in het groen – In Purmerend niet doen

Wat betreft wonen heeft D66 Purmerend een uitgesproken mening. Wij geloven in een realistische toename van 5.000 nieuwe woningen de komende 10 jaar, waarbij betaalbaarheid de hoogste prioriteit heeft. En de woonomgeving moet aantrekkelijk zijn met voldoende groen. Groen in de stad heeft veel nuttige functies; meer groen en meer biodiversiteit is goed voor het milieu én voor de inwoners. Wat D66 betreft blijft groen behouden en gaan we niet bouwen in het groen.

“Binnenstedelijk kijken wij bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor transformatie”, zegt gedeputeerde Joke Geldhof van D66 in het Financieel Dagblad van 12 maart. “Voormalige fabriekslocaties en kantoorpanden kunnen worden omgebouwd tot woningen”. D66 Purmerend wil laten onderzoeken welke ruimte er is om wonen en bedrijvigheid te combineren, zeker in het licht van de beoogde transformatie van bedrijventerrein de Koog. Dat moet natuurlijk binnen de grenzen van de (landelijke) wet en zonder nadelige effecten voor bestaande bedrijven zijn, maar daarover zijn goede afspraken te maken.

En hoogbouw is zeker wat D66 Purmerend ook zeker mogelijk, maar niet in het historische centrum. Voor D66 moet hoogbouw passend zijn in de wijk, meer toevoegen dan alleen woningen en van hoogstaande kwaliteit zijn.  Wij vinden het ook belangrijk dat bij nieuwbouw en renovatieplannen meer aandacht komt voor de wijze waarop de openbare ruimte en het groen in een wijk wordt ingevuld. Eventueel verlies aan groen moet dan ook worden gecompenseerd. Dit kan op vele manieren, van volwassen bomen tot verticale tuinen.

Samen met het bouwen van meer woningen blijft ook een goede bereikbaarheid van levensbelang. Dan is er zeker meer aandacht nodig voor de doorstroming van het verkeer in de stad en doorstroming buiten het centrum om richting de A7. D66 zet vol in op de fiets en het openbaar vervoer. We willen de mogelijkheid van buurtbussen bekijken die de wijken onderling kunnen verbinden en de binnenstad bereikbaar maken vanuit elke wijk. En willen we meer investeringen in veilige, geasfalteerde fietspaden (ook in regionaal verband) en meer ruimte voor de fiets in het centrum.

De provincie Noord-Holland zet in op bouwen waar behoefte aan is. “Bevolkingsprognoses en woonwensen zijn daarbij leidend. Dat betekent dat zoveel mogelijk eerst binnen steden wordt gebouwd. In de Metropoolregio Amsterdam heeft vooralsnog voldoende ruimte om binnen de stadsgrenzen te bouwen”. Dit kan in Purmerend worden gerealiseerd in o.a. het Wagenweggebied, De Gors-Noord, de Purmer-Zuid etc. “Op de bouwlocaties die nu in beeld zijn, is ruimte voor alle verschillende soorten woonwijken, ook wijken met een groene opzet aan de rand van de stad. Er zijn dus geen nieuwe locaties nodig in het groen.”

Dus bouwen in het groen? In Purmerend gaan we dat niet doen!

Paul van Meekeren
Lijsttrekker D66 Purmerend