Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 april 2018

D66 gaat voor groene, duurzame coalitie

Het proces om te komen tot een nieuwe coalitie loopt nu 2,5 week. De nodige gesprekken hebben plaatsgevonden en deze waren constructief. Het mag duidelijk zijn dat zo’n proces tijd nodig heeft en zorgvuldig moet plaatsvinden. Tegelijk willen we richting onze achterban duidelijk maken wat onze insteek is:

Als D66 gaan we voor een groene en duurzame coalitie, waarbij ook aandacht is voor (betaalbaar) wonen, onderwijs, dierenwelzijn en de manier waarop gecommuniceerd wordt met inwoners. We willen vooral geen dichtgetimmerd akkoord en een coalitie die echt een hecht team kan vormen om zo het beste voor Purmerend te bereiken.

Belangrijke onderwerpen: Beusebos en PostNL
In de gesprekken tot nu toe wil D66 vooral denken in oplossingen. Tijdens de verkiezingen hebben we duidelijk ingezet op alternatieven voor zowel een hotel in het Beusebos als de beoogde hoogbouw op de PostNL-locatie. D66 ziet zichzelf niet deelnemen aan een college dat uitvoering geeft aan de door de vorige gemeenteraad genomen besluiten. Wij hebben ons voor de verkiezingen tegen deze besluiten uitgesproken en doen dat nog steeds.

Wel ziet D66 alternatieve mogelijkheden voor de PostNL-locatie, zoals minder hoge hoogbouw of een toren op een andere locatie. Ook een hotel in het Beusebos is voor D66 geen optie. De fractie is niet tegen de komst van een hotel langs de A7, maar het uitgangspunt is een andere locatie dan het Beusebos. Dat moet wat D66 betreft ook de afspraak worden in een nieuw coalitieakkoord.