Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 juni 2018

Voordeel van de twijfel m.b.t. APV openlijk drugsgebruik

Tijdens de gemeenteraad van 28 juni heeft D66 uiteindelijk het voordeel van de twijfel gegeven om in de APV een artikel toe te voegen over openlijks drugsgebruik, waarmee de handhavers een basis hebben om overlast van drugsgebruik en van dealen rondom scholen aan te pakken. Als D66 vragen we ons af of dit middel de beste weg is om het doel van terugdringen van overlast te bereiken, maar de burgemeester benadrukte in de raad dat genoemd artikel slechts als sluitstuk wordt gebruikt en terughoudend wordt ingezet. We geven het dus een kans en zullen de evaluatie volgend jaar kritisch bekijken.

Signalen over drugsgebruik
Vanuit de handhavers en de politie kwam het signaal dat overlast door drugsgebruik rondom scholen toeneemt. Ook D66 wil die overlast aanpakken en zeker het dealen rondom scholen terugdringen. Daar hoort voorlichting op scholen en andere vormen van preventie nadrukkelijk bij, maar soms is optreden en een boete uitdelen nodig. Een boete kan vaak ook als ingang dienen om met ouders in gesprek te komen en zo uiteindelijk de dieperliggende oorzaken aan te pakken. Net als met drank is drugsgebruik op jonge leeftijd niet gezond.

Toezeggingen van de burgemeester
Om überhaupt in te kunnen stemmen wilde D66 heldere toezeggingen hebben van de burgemeester, namelijk dat genoemd APV-artikel alleen gebruikt wordt om op te treden tegen duidelijke, aanhoudende overlast en gericht wordt ingezet. Burgemeester Bijl gaf duidelijk aan dat het alleen gaat om overlast door openlijk drugsgebruik en vaak ook eerst gewaarschuwd zal worden. Ook blijft de gemeente inzetten op preventie, maar als sluitstuk wil men bij overlast kunnen optreden. Verder wordt het gericht ingezet en zeker niet in de hele stad.