Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 september 2018

Behandeling Werkom commissie Samenleving

Werkom is begin dit jaar opgericht door Purmerend en Zaanstad om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Arbeidsdeelname is niet alleen een kwestie ‘inkomen vergaren’ maar ook een kans voor sociale inclusie en het gewaardeerd te worden en mee te doen. D66 vind een goede werking van Werkom daarom ook enorm belangrijk. Alle reden om constructief kritisch mee te kijken zoals dat bij D66 hoort.

Een half jaar na oprichting bereiken ons een aantal signalen dat niet alles goed gaat:

  • Grote financiële overschrijdingen (oa 2,5 miljoen aan inhuur ‘overige externen’ ipv 1,5 miljoen)
  • Veel inhuur van externe deskundigen en consultants
  • Focus op management, managementondersteuning, P&O (interne issues waar de doelgroep niet mee geholpen is)
  • Significante inhuur van uitzendkrachten om de arbeidsplaatsen bedoeld voor de doelgroep in te vullen.

Als deze signalen komen vind D66 dat de politiek ze in ieder geval moet op pakken. We willen nu en in de toekomst een goed functionerend en financieel gezond Werkom zien. Van belang daarbij is dat aannames en onderbouwingen die worden gedaan zijn voor een begroting gewoon juist zijn. De politiek zou er ook op moeten kunnen vertrouwen dat er een gedegen analyse volgt als er toch grote afwijkingen zijn; als verantwoording, maar vooral ook om te leren en te verbeteren naar de toekomst.  De gemeente doet dat voor haar eigen activiteiten veelvuldig, en een partij als Werkom zou dat ook gewoon moeten doen. Als dat goed gebeurt, hoeven we minder te discussiëren over geld en kunnen we ons allen richten op de inhoud: hoe kunnen zoveel mogelijk mensen weer aan de slag worden geholpen zodat ze meer meedoen in de samenleving.

We verbazen ons dan ook over het gemak waarmee sommige andere partijen deze signalen negeren. Belastinggeld moet goed en efficiënt besteed worden en het is nu juist de raad als orgaan die hierin een belangrijke controlerende rol heeft. We verwachten dat ook de wethouder er bovenop zit; want zowel de belangen als de bedragen zijn groot.

Werkom werd behandeld in de commissie Samenleving woensdag 5 september, zie agendapunt 7; https://raad.purmerend.nl/commissie-samenleving-5-september-2018

Noordhollands Dagblad 6 september