Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 september 2018

Proces fusie Purmerend – Beemster van start

Donderdag 27 september heeft een overgrote meerderheid van de raad ja gezegd tegen het intentiebesluit om met de gemeente Beemster te gaan fuseren. Ook D66 was en is voorstander van een fusie. Beide gemeenten vullen elkaar goed aan en kunnen elkaar versterken. Na de eerdere ambtelijke fusie is dit een logische vervolgstap. Nu start een proces waarin inwoners van beide gemeenten worden betrokken om mede te bepalen wat de kernwaarden zijn en welke kansen er voor de nieuwe gemeente liggen. Op financieel gebied moet nog het eea nader uitgewerkt worden met als uitgangspunt dat de lokale lasten voor de inwoners niet stijgen.

Richting 2022
D66 maakte de vergelijking met een huwelijk. Beide gemeenten werkten altijd al vaak samen en zijn in de vorige raadsperiode ambtelijk gefuseerd (“samenwonen”). De ambtenaren zijn samengebracht in één organisatie en ze werken sindsdien voor beide gemeenten. Daarbij zijn processen, werkwijzen en systemen samengevoegd en is de grootste hobbel van een fusie al achter de rug. Daarom is een bestuurlijke fusie een logische stap. Eerder dit jaar had de Beemster al het besluit genomen om te willen fuseren (“ten huwelijk gevraagd”) en is er gesproken over de invulling en voorwaarden (“huwelijkse voorwaarden”). Om het proces te ondersteunen krijgt de gemeente een flink bedrag van het Rijk (“bruidsschat”). Nu ook Purmerend ja heeft gezegd, is de “verloving” een feit en is er een huwelijksdatum geprikt op 1 januari 2022. Zoals gezegd start nu het proces om met inwoners van beide gemeenten in gesprek te gaan over de toekomst en meerdere financiële risico’s op te pakken, zodat later het herindelingsbesluit tot definitieve fusie genomen kan worden.

In gesprek met
Voor D66 is het zeker belangrijk dat de fusie voldoende draagvlak heeft. Dat proces start nu. Tot nu toe heeft D66 vooral positieve geluiden van Purmerenders gehoord over de fusie, maar het is goed dat op verschillende manieren de inwoners geïnformeerd worden en goed betrokken worden. Daarvoor is een communicatieplan door de gemeente opgesteld en ook D66 zal zelf in gesprek gaan met inwoners. Dit kan gebruikt worden als input voor de toekomstige gemeente, dus we nodigen iedereen uit om mee te denken en te reageren. In de raad wilde een paar partijen eerst een bindend referendum. Los van het feit dat een bindend referendum wettelijk niet mogelijk is, wil D66 eerst het gesprek aangaan en luisteren naar de inwoners. Democratie is meer dan een referendum met alleen een Ja/Nee-vraag. Mocht duidelijk worden dat de inwoners van Purmerend in grote mate tegen de fusie zijn dan is dat een signaal om serieus te nemen en dan zou een referendum altijd nog kunnen. D66 denkt dat velen een fusie een goed idee vinden en zien het verdere proces met vertrouwen tegemoet.