Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 november 2018

Hoe goed doet de gemeente het?

Toen ik de politiek van Purmerend in ging had ik een paar doelen. 1 van die doelen is dat ik moeilijke dingen makkelijk wil houden.

Politiek moet goed te snappen zijn door iedereen. Ook als je niet alle plannen en stukken leest van de gemeenteraad moet alles te volgen zijn. Ook als je niet elke dag de krant leest. Elke kiezer zou snel en simpel moeten kunnen volgen wat er speelt.

De gemeente Purmerend houdt zich met heel veel zaken bezig. Daarover worden dan weer hele dikke rapporten geschreven. In de begroting vertelt de gemeente wat de plannen zijn. In de jaarrekening vertelt de gemeente wat er van de plannen terecht is gekomen.

De begroting en de jaarrekening zijn echter erg dik en moeilijk te lezen voor mensen die daar niet voor geleerd hebben. Daarom is een paar jaar geleden een besluit genomen om bij deze stukken een aantal eenvoudige feiten te melden. Deze feiten heten beleidsindicatoren en moeten een goed beeld geven hoe goed de gemeente het doet.

Deze beleidsindicatoren zijn verplicht voor alle gemeentes. Door het lezen van deze feitjes kunnen raadsleden en inwoners dan snel zien hoe goed de gemeente het nu doet. Maar ook of de gemeente het elk jaar beter doet of niet. En er kan gekeken worden of onze gemeente betere cijfers heeft dan andere gemeenten.

Dat laatste is iets dat gedaan wordt door een site met de naam OpenState …….maar dan moet de gemeente die cijfers wel bekend maken.

Een aantal van die getallen werd door de gemeente Purmerend niet bekend gemaakt. Dat was zeker geen kwestie van onwil. Door de vele regels waar de gemeente aan moet voldoen was één regel over het hoofd gezien. D66 heeft de gemeente daar op gewezen. Vanaf nu zullen deze cijfers daardoor wel bekend worden gemaakt.

Zo is het voor raadsleden, voor de pers, maar ook voor inwoners dus makkelijker geworden om een goed beeld te hebben van hoe goed Purmerend het doet.

Als D66 zijn we blij dat de gemeente deze getallen voortaan geeft en zullen we deze inderdaad goed gaan gebruiken. We hopen ook op nog een voordeel. Iedereen wil graag vertellen dat ie het goed doet. In heel veel organisaties is het zo dat de dingen die gemeten worden en in een rapport moeten worden opgeschreven altijd meer aandacht krijgen. Wij hopen dat onze gemeente ook zal proberen om deze cijfers steeds beter te maken door het steeds beter te gaan doen.

Tot slot voor wie wil weten over welke getallen we het hier hebben een paar voorbeelden:
– De gemeente Purmerend heeft 8 en een half ambtenaar op elke 1.000 inwoners
– Als organisatie kost de gemeente € 621 per inwoner
– Van de totale kosten van alle ambtenaren wordt 12 en een half procent besteedt aan inhuur van mensen die niet in loondienst zijn van de gemeente.

Benieuwd naar de cijfers van andere gemeentes ? Ik ook……..ik ga meteen kijken!