Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 december 2018

Steun van D66 voor nieuwbouwplan De Looiers

De gemeenteraad van Purmerend heeft ingestemd met de nieuwbouwplannen op de locatie van garage Zijp, ter hoogte van het Looiersplein. Op de plek van de garage komen veertig woningen, verdeeld over twee appartementencomplexen, en een half-verdiepte parkeergarage. Ook D66 stemde in met de plannen. In de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer gaf D66 al aan na veel afwegingen uiteindelijk positief te zijn over de nieuwbouw.

De geplande bouw van de appartementencomplexen maakt veel reacties los bij omwonenden. In de commissievergadering maakten zeven personen gebruik van de mogelijkheid om in te spreken en zo hun mening over de plannen te geven. Een aantal insprekers, onder wie de architect van het bouwplan, was ronduit positief. Anderen uitten zorgen en bezwaren.

Ingrijpende verandering
D66 is zich zeer bewust van deze zorgen. Zo vinden veel omwonenden de geplande hoogte van de gebouwen te hoog. De complexen worden ruim 30 en ruim 20 meter hoog. Dit verandert het aangezicht van de locatie ingrijpend. Hoewel woningen de uitstraling van deze plek zullen verbeteren en de locatie meer bij de binnenstad zullen betrekken, had ook D66 liever lagere bebouwing gezien. Hier staan echter positieve ontwikkelingen tegenover.

Voordelen van het plan
Zo zorgt de bouw van de appartementen voor een welkome toevoeging van woningen in de stad. Niet alleen komen er veertig koopwoningen op een mooie locatie bij, een onderdeel van de plannen is ook de bouw van twaalf broodnodige sociale huurwoningen op Vurige Staart. Doordat er twee losse gebouwen komen, wordt de Where op deze locatie niet langer geheel aan het zicht onttrokken. Het water wordt zo weer publiekelijk toegankelijk gemaakt. De woningen krijgen geen aansluiting op aardgas, maar op Stadsverwarming, en er komen zonnepanelen op het dak. Tot slot heeft de welstandscommissie een positief oordeel uitgesproken.

Zorgvuldig belangen afgewogen
Omwonenden maken zich niet alleen zorgen over de beoogde hoogte, maar ook over de effecten daarvan. Zoals minder zonlicht in de omgeving, overlast door wind en geluid en verkeersdrukte. Deze zorgen zijn als zogenoemde zienswijzen ingediend en door het college van burgemeester en wethouders beantwoord. D66 onderschrijft de beantwoording door het college en vindt dat sprake is van een zorgvuldige afweging van alle belangen. Uiteindelijk gaven de voordelen van de bouwplannen voor D66 de doorslag.

Aandachtspunt: bomen
D66 gaf ook nadrukkelijk een aandachtspunt mee ter verbetering van de plannen. Langs de Purmersteenweg zorgen grote bomen voor een statige aanblik. Maak daar ook ter hoogte van dit project optimaal gebruik van, zei commissielid Mark Intres. Zorg voor veel groen en dezelfde soort bomen. Dat komt de uitstraling van de nieuwbouw zeker ten goede.