Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 december 2018

Klankbordgroep Dierenwelzijn

Het stond al in ons verkiezingsprogramma; “Voor dierenwelzijn is meer aandacht nodig. Dat begint met een adviesraad van deskundigen en bedrijven die gevraagd en ongevraagd advies geeft.” En op onze voordracht kwam het ook in het coalitieakkoord; “Wij zetten een klankbordgroep dierenwelzijn op. Het doel van die groep is om mensen van de dierenambulance, dierenasiel, dierenartsen, onderwijs en ambtenaren met elkaar in contact te brengen en integraal te adviseren over zaken die met dieren te maken hebben.” En onlangs is de klankbordgroep voor het eerst samengekomen en zijn de eerste afspraken gemaakt! 

In de klankbordgroep zitten diverse dierenartsen uit Purmerend, de dierenambulance, de Dierenbescherming, vogelopvang de Bonte Piet, handhaving, dierenpolitie, DOA Amsterdam, Kinderboerderij en een beleidsmedewerker en de wethouder met dierenwelzijn in zijn portefeuille. In het eerste overleg hebben zij met elkaar kennisgemaakt, ervaringen gedeeld en onder andere besproken hoe om te gaan met dieren tijdens calamiteiten en hoe de dierenwelzijnsnota geüpdatet kan worden.

Als D66 Purmerend zijn we erg blij dat ook aan dit punt uit ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord al hard gewerkt wordt.