Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 januari 2019

Afscheid als commissielid

Afscheid als commissielid

Na driekwart jaar actief te zijn geweest als commissielid namens D66 Purmerend heb ik helaas het besluit moeten nemen om hiermee te stoppen. De reden hiervoor is dat mijn professionele activiteiten in de strijd tegen zwerfafval en plastic soep zich het afgelopen jaar dermate hebben ontwikkeld dat deze mijn lokale politieke activiteiten in de weg kunnen gaan zitten en vice versa.

Doordat ik inmiddels zwerfafvalonderzoeken doe voor gemeenten en bedrijven en hierover adviseer ontstaan er situaties waarbij ik mij continu moet afvragen wat ik wel en niet kan zeggen zonder belangen te schaden, te vroeg bepaalde kennis te delen of de indruk kan laten ontstaan dat er sprake is van belangenverstrengeling. Daarnaast geef ik ook lezingen en gastlessen over het onderwerp die dikwijls uit algemene middelen worden gefinancierd. Ondanks dat ik dit als onafhankelijke ZZP-er doe staan de onderwerpen waar het over gaat zowel lokaal, landelijk als internationaal hoog op de politieke agenda, waardoor er wellicht vraagtekens kunnen gaan worden gezet bij hoe dit zich verhoudt tot mijn rol als commissielid. En dat wil ik voorkomen.

Als geboren en getogen Purmerender ben ik de politiek in gegaan om onze mooie stad verder vooruit te helpen. Ik wilde niet aan de zijlijn blijven staan en heb me ruim twee jaar lang bij D66 Purmerend ingezet om dit nog actiever te doen dan ik al deed. Ik ben voorstander van het behoud van het Beusebos en heb me aangesloten op het moment dat D66 uit de vorige coalitie werd gezet nadat de raadsleden van D66 hierover verdeeld stemden in de raad. Juist de vrijheid om een eigen mening te mogen vormen op belangrijke punten gaf voor mij de doorslag om me bij ze aan te sluiten en actief te worden.

Die vrijheid heb ik ook de gehele periode gevoeld, zowel intern als extern. In de fractievergaderingen hoefde ik nooit mijn mening onder stoelen of banken te steken en ik heb regelmatig mijn mening bij kunnen stellen door de open discussie en de grote hoeveelheid kennis, expertise en ervaring die de raads- en commissieleden van D66 Purmerend hebben. En zo af en toe heb ik ook nog eens nieuwe inzichten in invalshoeken kunnen inbrengen.

Aan iedereen die op me gestemd heeft bied ik mijn excuses aan dat ik nu deze stap zet. Ik zal lokaal “politiek actief” blijven door waar mogelijk en nodig gebruik te maken van inspreekrecht of burgerinitiatieven. Eén van de zaken waar ik me als commissielid voor wilde inzetten is om meer mensen te motiveren dit te doen en dit makkelijker te maken. En dat kan ik als gewone burger natuurlijk ook.

Ik wil de fractieleden van D66 hartelijk bedanken voor alles wat ik van ze geleerd heb en ook voor de gezellige tijd (er wordt best veel gelachen tijdens de vergaderingen hoor) en ook alle andere fracties voor de korte maar prettige samenwerking. Ook wil ik respect uitspreken richting alle raads- en commissieleden voor het werk dat ze voor de stad doen. Een paar minuten spreektijd vergt vaak een aantal uur aan stukken lezen, verdieping, overleg et cetera en ook de vergaderingen en andere activiteiten kosten veel tijd. En dat doen de meesten gewoon naast hun werk. Al ben ik het lang niet altijd eens met wat de andere partijen zeggen of hoe ze stemmen, ik waardeer het zeer dat ze zich op deze manier voor de stad inzetten.

Schoonachtend,

Dirk Groot

Reactie fractievoorzitter Patrick Blokzijl;

Keuze Dirk Groot jammer maar begrijpelijk

Als fractie vinden we het ontzettend jammer dat Dirk stopt als commissielid. Hij bracht weer andere kennis en inzichten mee en stelde goede kritische vragen. Dat houdt eenieder scherp. We begrijpen natuurlijk zijn afweging, want zowel voor je werk als voor D66 moet je de vrijheid hebben om er volledig voor te gaan en dat ging helaas steeds meer wringen. Dan is het beter om een heldere keuze te maken. Hoe spijtig dat voor ons als fractie ook is. Gelukkig kunnen we als fractie een beroep op hem blijven doen en verwachten we van Dirk dat hij D66 en ook andere fracties blijft voeden met informatie en nieuwe ideeën. We bedanken Dirk voor zijn inzet als commissielid en wensen hem veel succes met zijn verdere strijd tegen (zwerf)afval en plastic vervuiling.