Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 januari 2019

Raadsvoorstel huisvestingsverordening

D66 Purmerend is blij dat er een voorstel is aangenomen om het ongewenst opkopen van woningen door investeerders tegen te gaan. Wij steunen de wethouder van harte in het doel dat met de wijziging van de huisvestingsverordening wordt beoogd.

Een deel van de fractie heeft echter grote moeite met één aspect van de regels die nu worden ingevoerd. Daarin wordt namelijk, voor álle woningen in Purmerend, een minimum­ grootte van 40 m2 afgedwongen bij het splitsen van een woning. Dat geldt dus niet alleen bij het opkopen door investeerders maar ook bij particulieren die bijv. hun woning willen splitsen om een ouder of kind een eigen plek te geven. Het geldt ook voor initiatieven om door splitsing betaalbare huurwoningen te creëren op plaatsen waar dat wél in balans met de omgeving kan.

Ook al staan we als fractie unaniem achter het doel van de maatregel, er waren dus bedenkingen bij één aspect van het gekozen middel. Vanwege deze kritische noot hebben twee raadsleden uiteindelijk tegen gestemd. Het college komt op een later moment met structurele maatregelen om het ongewenst opkopen van woningen tegen te gaan, overigens mede op initiatief van D66.