Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2019

Stem op D66 bij de Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen de verkiezingen voor de Waterschappen. Sinds 2009 verlopen deze verkiezingen via kandidatenlijsten en D66 heeft zich vanaf dat moment aangesloten bij de waterschapspartij WaterNatuurlijk. WaterNatuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij. Naast D66 werkt ook GroenLinks samen met deze partij. Deze verkiezingen staan er twee kandidaten uit onze regio namens D66 op de kandidatenlijst.

Water Natuurlijk wordt in het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vertegenwoordigd door 4 bestuurders in het algemeen bestuur. Wij hopen daar twee D66 kandidaten aan toe te kunnen voegen; Luuk Zaal uit Broek in Waterland staat op plaats 4 en Frank Schaaij uit Purmerend op plaats 16. Wij stellen ze hieronder even aan u voor.

Luuk Zaal
Luuk Zaal is 19 jaar oud en staat op plek 4 van de kandidatenlijst voor Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier. Hij woont in Broek in Waterland in een dijkhuis aan de Broekervaart. Van jongs af aan geniet hij van water zo vlak voor de deur. In de winter, als het weer meezat, ging hij schaatsen en in de zomer zorgde het water voor een verfrissende duik. Luuk is het jongste raadslid namens D66 in de raad van de gemeente Waterland geweest en drie jaar lang was hij jeugdbestuurder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In het jeugdbestuur promootte hij vooral het waterschap onder zijn leeftijdsgenoten. Maar nu is het tijd voor het échte bestuur! In het waterschapsbestuur wil hij zich inzetten voor recreatie en de belangen van jongeren. De gemiddelde leeftijd van bestuursleden van de Nederlandse waterschappen was in 2016 58,5 jaar, dus Noordhollands Noorderkwartier kan wel een 19-jarig bestuurslid gebruiken!


Frank Schaaij
Stadsmens en Waterschap. Als stadsmens betaalde Frank al jaren veel geld voor het waterschap; hij had slechts een vaag idee wat ermee gedaan werd en stemde ook nooit. Want wat was het verschil tussen al die partijen met onbekende kandidaten uit buitengebieden? Misschien herkent u zich hierin? Een enorm deel van de waterschapsgelden wordt opgebracht door stadsmensen. Maatregelen voor verbetering van de poldersystemen ten gunste van agrarische bedrijfsvoering worden nu voor een groot deel betaald door stadsmensen. WaterNatuurlijk herkent en erkent dat!
Als kandidaat voor WaterNatuurlijk wil Frank zich onder meer inzetten voor een eerlijkere en transparantere verdeling van de lasten; maar ook voor de verbetering van de leefomgeving in en rond het water in de steden. Dus door het voorkomen van vervuiling bij de bron, plastic verwijderen uit sloten, meer groene oevers en minder maaien (méér biodiversiteit én minder kosten) Er is dus wel degelijk iets te kiezen! Spreekt u dit aan? Wilt u vertegenwoordigd zijn door iemand die Purmerend kent en aanspreekbaar is? Stem dan op Frank Schaaij, kandidaat nummer 16 Water Natuurlijk. Hij zal uw stem zeker waarderen.

Waarom WaterNatuurlijk
WaterNatuurlijk is in 2008 door diverse natuur- en recreatieorganisaties speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. De WaterNatuurlijk-bestuurders zetten zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water en om waterbeheer in zijn geheel en duurzaam te beschouwen. Politiek past dit bij D66. Dezelfde uitgangspunten proberen we nog steeds te verbinden met duurzame maatschappelijke en economische ontwikkelingen. WaterNatuurlijk is vertegenwoordigd in alle 22 waterschappen, dus ook in waterschap Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier.