Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 februari 2019

D66 let op de kleintjes

Vanaf het moment dat fracties vanuit de gemeente Purmerend een eigen budget krijgen ter ondersteuning van haar werkzaamheden, gaat D66Purmerend daar altijd zeer spaarzaam mee om. Het betreft immers gemeenschapsgeld en over 2018 betaalt de fractie 1.146,- euro terug. Elke fractie krijgt jaarlijks een vergoeding van 1.000,- euro per fractie plus 400,- euro per raadslid. De afgelopen jaren kreeg D66 dus 3.000,- euro en de huidige raadsperiode krijgt D66 jaarlijks 2.600,- euro.

Direct nadat het jaar 2018 afgelopen was, maakte de fractie de balans op en lag dit ter verantwoording voor aan de gemeente. Dit werd vrij snel goedgekeurd en dus betaalde de fractie het deel wat niet is uitgegeven netjes terug. Over de afgelopen vijf jaar heeft D66Purmerend ruim 5.400,- euro terugbetaald en geeft daarmee het goede voorbeeld door zeer zuinig met de fractievergoedingen om te gaan. De fractie was, is en blijft zo financieel gezond en draagt op een bescheiden wijze bij aan het gezond houden van de gemeentelijke begroting.