Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 februari 2019

Bouwen aan de toekomst, voor een duurzamer Noord-Holland

Het verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland 2019-2023 heet “Bouwen aan de toekomst” en staat inmiddels online en is voor iedereen in te zien. Het programma is samengesteld door de programmacommissie van D66 Noord-Holland en vastgesteld door de leden op 24 november 2018, u leest het programma hier. D66 bouwt in dit ambitieuze programma aan de toekomst van Noord-Holland. De vijf belangrijkste standpunten zijn duurzaam wonen, anders reizen, schone energie, robuuste natuur en de economie van de toekomst.

Het gaat goed met de economie, maar Noord-Holland staat ook voor een aantal uitdagingen. Er is schaarste aan woningen, vacatures zijn moeilijk vervulbaar, de zeespiegel stijgt als gevolg van het opwarmen van de aarde, de bodem verarmt en de biodiversiteit daalt. Hier moet nu iets aan gedaan worden; het tij moet worden gekeerd. Dat geeft ook kansen. Kansen voor innovatieve bedrijven, bewonersinitiatieven op het gebied van duurzame energie en voor boeren kans op een duurzame toekomst. D66 streeft naar een Noord-Holland waar bewoners grip hebben op hun leven en op de zaken die er gebeuren.

Noord-Holland is een provincie, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Er zijn veel positieve ontwikkelingen: onze natuur wordt beter beheerd en steeds schoner, de economie groeit, steeds meer mensen vinden werk en het aantal nieuwbouwwoningen stijgt sinds kort weer. De tijd waarin wij leven is bovendien fascinerend: nieuwe medische en technologische oplossingen komen beschikbaar. Tegelijkertijd ziet D66 ook dat de consequenties niet te overzien zijn als we niet onmiddellijk beter voor onze planeet gaan zorgen.

Vooral op lokaal niveau kunnen we zaken nog goed overzien en compassie mee hebben. D66 heeft oog voor de regionale verschillen en de bijbehorende opgaven. Wonen, duurzaamheid en natuur en milieu zijn de onderwerpen die we als D66 Purmerend ook heel belangrijk vinden. Het is goed te zien dat dit ook door D66 Noord-Holland prioriteit wordt gemaakt. Juist op deze dossiers is afstemming tussen gemeenten noodzakelijk en kunnen we op de schaal van de provincie ook de nodige voordelen behalen.

Lokale kandidaat
Op de kandidatenlijst van D66 voor de Provinciale Verkiezingen straks op 20 maart staat Emre Kanik. Emre staat op plek 5, hij maakt dus echt kans om straks Statenlid te worden en om onze regio, en Purmerend in het bijzonder, te vertegenwoordigen. Hij is geboren in Zaandam, momenteel senior project manager en fotograaf. Hij is actief als raadslid in Zaanstad geweest voordat hij een aantal jaren met zijn vrouw in Zuid-Korea ging wonen. Inmiddels woont Emre in Purmerend. Als kandidaat voor de PS2019 verkiezing is hij momenteel verantwoordelijk voor de cultuurdebatten en daar hoort voornamelijk cultureel erfgoed bij, maar ook de effecten van ruimtelijke plannen op het cultureel erfgoed. Emre zal zich buiten onderwerpen als wonen en duurzaamheid o.a. sterk maken om de Beemster de Unesco status te laten behouden en zich inzetten voor de komst van de onderdoorgang bij Broek in Waterland.