Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 februari 2019

Nieuwe Inwonersbijeenkomst

Tijdens de commissie AZ op donderdag 14 februari, diende D66 Purmerend een initiatiefvoorstel in. We stelden voor om een Nieuwe Inwonersbijeenkomst te organiseren om mensen, die voor het eerst in Purmerend komen wonen, bekend te maken met het bestuur en de stad zelf. We kijken als raad al naar de manier van inspraak door bewoners maar zijn er nog niet helemaal uit wat nu de beste manier is om bewoners te betrekken bij de raad. Maar ook bij onze stad en alles wat daar speelt.

We hebben het idee dat de inwoners wel een mening over het college, de raad en de stad hebben, maar het soms moeilijk vinden om die mening bij ons te krijgen. Inspreken in commissies kan als spannend worden ervaren, de stap nemen naar het stadhuis is soms een grote. De kennis over de stad en wat er zich afspeelt is vaak ook (nog) niet toereikend.  Wat daar volgens D66 Purmerend bij kan helpen is een Nieuwe Inwonersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen mensen die nieuw zijn in de stad kennismaken met allerlei maatschappelijke organisaties zoals sportclubs, de bibliotheek, de muziekschool, het theater etc. maar ook met het stadhuis en de politiek.

Er zijn een aantal gemeenten die deze bijeenkomsten al organiseren en daar is de feedback positief en de opkomst groot. Over het algemeen waren ook de meeste partijen in de commissie positief over het voorstel. Al hadden sommige nog wel wat vragen en op- en aanmerkingen over de invulling en uitvoering, wat begrijpelijk is. Wethouder Paul van Meekeren gaf aan dat de interne organisatie ook al naar mogelijkheden kijkt hoe de nieuwe inwoners vanaf het begin te betrekken bij de stad. Hij stelde daarom voor dat wij het voorstel met de ambtenaren ging bespreken en om te kijken hoe we samen tot een plan kunnen komen. En deze uitnodiging hebben we uiteraard aanvaard. Wordt vervolgd!