Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 maart 2019

Duurzaamheidsagenda aangenomen door raad Purmerend

D66 Purmerend is blij dat de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 door de raad is aangenomen. Met 24 stemmen voor (D66, Stadspartij, CDA, PvdA, Ouderenpartij AOV Purmerend, Leefbaar Purmerend, PVV-Soenjoto/VanDongen) en 12 stemmen tegen (GroenLinks, VVD, SP en PVV-Moinat) was er een duidelijke meerderheid in het voordeel van de agenda. Geen van de ingediende amendementen en de motie kon op een meerderheid van stemmen in de raad rekenen.  

Het was de derde keer dat de Duurzaamheidsagenda besproken werd, twee keer eerder in de commissie en nu in de raad, en wat D66 betreft is drie keer scheepsrecht. We wilden ook niet teveel in herhaling gaan vallen, wat ons betreft was alles de vorige keren al gezegd. Er zijn klimaatontkenners en klimaataanpakkers, wij van D66 willen graag aanpakken. Maar met een doel; een schone toekomst voor de huidige en toekomstige generaties.

De twee amendementen van de SP, om het geld voor duurzaamheidsevenementen te halveren en het geld voor de energiecoaches niet uit het woonbudget te halen konden wij niet steunen omdat wat ons betreft we deze gemaakte afspraken gewoon moeten nakomen. De afspraak om budget vrij te maken voor de energiecoaches is al een tijd geleden gemaakt met de woningcorporaties en de duurzaamheidsbeurs, een van de duurzaamheidsevenementen, is al volgende maand. Dit nu intrekken vonden we niet fair.

Het amendement van de SP en GroenLinks, om het geld voor de duurzaamheidssubsidies te schrappen, konden wij ook niet steunen. Soms kunnen deze subsidies net die aanvulling geven om het voor iemand haalbaar te maken zijn of haar woning te verduurzamen. Door het geld van de duurzaamheidssubsidies te schrappen en het college  te vragen weer met een nieuw plan te komen, benadeel je juist de inwoners die iets minder draagkrachtig zijn. Dat vonden wij geen goed plan. .

Wat betreft de motie van de PVV-Moinat om contact op te nemen met de opstellers van het manifest “Nieuw Klimaat Alarm” en hen te vragen om een reactie op de haalbaarheid van de Duurzaamheidsagenda, waren we heel duidelijk. Er is onomstotelijk wetenschappelijk bewijs dat het klimaat opwarmt en dat de mens daar invloed op heeft. Geen van de 24 mensen die hebben meegeschreven aan het manifest is of was klimaatwetenschapper. We zagen totaal niet in wat de meerwaarde van een overleg met deze groep mensen zou zijn voor ons college. Deze motie hebben we dan ook niet gesteund. Overigens zag de hele raad geen meerwaarde in deze motie want er was slechts 1 stem voor en er waren 35 stemmen tegen.

Oprecht jammer vonden we de tegenstem van GroenLinks. Zij noemde de agenda al in de eerste commissie “weinig ambitieus” en daarom hadden we juist van hen veel inhoudelijke aanvullingen of wijzigingen verwacht, en die zijn niet gekomen. Voor GroenLinks is het glas blijkbaar halfleeg en dat vinden we jammer. Als de agenda niet was aangenomen dan had e.e.a. voor tijden stil komen te liggen. Voor D66 is het glas duidelijk halfvol en kan nu de nodige start gemaakt worden, langer wachten kan echt niet meer.

We zijn blij met de concrete resultaten waar nu op ingezet gaat worden zoals daar waar mogelijk producten en diensten duurzaam inkopen, het aantal laadpunten voor elektrisch rijden sterk uitbreiden en al noemde wij het nog een Centrum voor Duurzaamheid in ons verkiezingsprogramma, het Duurzaamheidsloket is ook iets waar wij een groot voorstander van zijn. Heel belangrijk voor ons is de verdere communicatie en alle uitingen met betrekking tot  duurzaamheid herkenbaar te laten zijn. D66 Purmerend ziet de Duurzaamheidsagenda als een dynamisch document welke we tussentijds kunnen bijsturen zodat we in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en dan met nieuwe voorstellen naar de raad kunnen komen.