Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 april 2019

D66 initiatief starterslening succesvol in Purmerend

D66 heeft zich jarenlang hard gemaakt voor het ondersteunen van starters bij het kopen van een eigen woning. Door het voorgaande college werd geen haast gemaakt met de invoering daarvan, maar in 2018 werd na een voorstel van D66 een fonds opgezet voor zogenaamde startersleningen. Nu blijkt dat van dit fonds goed gebruik wordt gemaakt! Zo goed zelfs dat het college de raad nu vraagt om uitbreiding van het beschikbare bedrag. Daarmee is aangetoond dat deze methode werkt bij het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt. Dat is hard nodig om geschikte woonruimte binnen het bereik van alle Purmerenders te brengen. Natuurlijk is dit slechts één van de benodigde maatregelen, maar het is goed dat weer een stap is gezet. D66 is blij dat het initiatief succesvol is.

Lange adem tot komst starterslening
Al in 2015 bleek tijdens de woondebatten die in Purmerend werden gevoerd dat veel woning­zoekenden tegen het probleem aanliepen dat ze net te weinig hypotheek konden krijgen om een eigen woning te kopen, zeker nadat de banken strenger waren geworden in hun toetsingseisen. Daarop heeft D66 direct het voorstel gedaan om een fonds voor zogenaamde startersleningen op te zetten, waarbij starters op de woningmarkt tegen een lage rente een bedrag van de gemeente kunnen lenen, zodat de hypotheek toereikend is om de aankoop van een woning te financieren.

Bij de begroting van 2016 werd ons voorstel verworpen met als argument dat een onderzoek naar zo’n fonds al onderdeel was van de woonvisie, maar een jaar later bleek dat het onderzoek nog steeds niet was gedaan én dat de toenmalige wethouder er inmiddels ook niet meer warm voor liep. Daarom deed D66 in 2017 opnieuw het voorstel om te komen tot een fonds voor ‘koopstimulering’. Deze motie kreeg ruime steun en aan het eind van dat jaar lag er dan eindelijk een onderzoek, waarin verschillende vormen van koopstimulering werden vergeleken. Helaas was het toenmalige college somber over de mogelijkheden, maar gelukkig waren de meeste partijen met D66 eens dat er geen enkele reden was om het niet te proberen. Zo konden in 2018 eindelijk de eerste leningen worden verstrekt en volgt nu het voorstel van de nieuwe wethouder om het fonds zelfs uit te breiden.

Starterslening stimuleert doorstroming
Startersleningen geven kopers net iets meer mogelijkheden om een koopwoning betaalbaar te maken. Daardoor wordt het voor sommige mensen die op de wachtlijst voor sociale huur staan (of al een sociale huurwoning hebben) mogelijk om in plaats daarvan een betaalbare woning te kopen. Hierdoor ontstaat beweging op de woningmarkt en wordt de druk op de wachtlijst weer iets verlicht, hoewel het duidelijk is dat nog heel veel sociale huurwoningen gerealiseerd zullen moeten worden.

Het mooie is dat startersleningen voor de gemeente nauwelijks kosten met zich meebrengen. De leningen worden immers ook weer terugbetaald (de gemeente regelt de financiering via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en de overhead wordt gedekt door de betaalde rente. Daarom is het ook zonder meer goed nieuws dat het in eerste instantie opgezette fonds inmiddels volledig is ‘uitgeleend’ en er behoefte is aan uitbreiding. D66 zal die uitbreiding van harte ondersteunen, zodat nog meer Purmerenders geholpen worden bij het vinden van een geschikte woning. Het heeft even geduurd, maar het ‘drammen’ heeft gewerkt en we zijn blij dat dit college wél wil doorpakken.