Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 juni 2019

Werkbezoek handhaving

Op vrijdag 7 juni is door 3 raadsleden van D66 een werkbezoek gebracht aan de afdeling handhaving van de gemeente Purmerend. De directe aanleiding hiervoor was de aanscherping van de zogenaamde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een paar maanden geleden, die onder andere betrekking had op overlast door jongeren in enkele gebieden in de stad. De fractie van D66 wilde graag weten hoe die aanscherping in de praktijk werd toegepast, aangezien we aan de ene kant willen voorkomen dat overlast optreedt, maar aan de andere kant niet zouden willen dat Purmerendse jongeren te veel in hun vrijheden werden ingeperkt. Daarom was contact gelegd met de afdeling handhaving, die belast is met uitvoering hiervan.

Na een vriendelijke ontvangst kregen we eerst een presentatie over de geschiedenis, opzet en aard van het takenpakket van de afdeling handhaving. Voor de meeste Purmerenders is hun meest zichtbare taak het uitvoeren van parkeercontroles, maar dat is maar één van de vele zaken die ze uitvoeren. Eigenlijk van alles waar we in Purmerend regels met elkaar over hebben afgesproken, van het plaatsen van huisvuil bij de straat tot het plaatsen van terrassen door de horeca, wordt door de afdeling handhaving gekeken of we ons samen aan die regels houden. Daarnaast verleent men assistentie bij alle situaties waarbij politie of hulpdiensten betrokken zijn, zoals recent bij de plofkraak in de Purmer-Noord. Het was goed om te horen dat de werkrelatie met de politie uitstekend is, want ook al zijn het twee aparte organisaties, hun werkzaamheden moeten nauw op elkaar aansluiten. De nieuwe wagens van de handhaving zijn overigens allemaal voorzien van een AED-unit voor reanimatie. De handhavers zijn niet gewapend, maar wel bevoegd om iemand staande te houden als dat nodig is.

 

Na de presentatie hebben de raadsleden zich verdeeld over twee dienstwagens om een rondje door Purmerend mee te maken. Daarbij werden de locaties bezocht waarover eerder meldingen waren binnengekomen. Dit kan tegenwoordig niet alleen telefonisch of via de web site, maar ook via de ‘Mijn Gemeente’ app die te downloaden is voor iPhone en Android. Dat laatste blijkt overigens meteen te leiden tot een stijging van het aantal meldingen, aangezien de drempel nu nog iets lager is geworden. De meldingen die avond varieerden van een camper die hinderlijk geparkeerd stond tot een veldje waar honden werden uitgelaten zonder dat werd opgeruimd. Opvallend was dat bewoners soms de handhavers aanspraken op het moment dat ze het busje in de straat zagen. Die zichtbaarheid is sowieso belangrijk, want soms is het feit dat men weet dat er een wakend oog is al genoeg. Zoals de auto die op de stoep geparkeerd stond en na de passerende handhavers zonder een woord te zeggen op een vrije plaats werd gezet. Naast het langslopen van de meldingen hielden de handhavers continu hun ogen open voor overtredingen. Een voorbeeld was een hond die niet-aangelijnd op straat werd uitgelaten. Het was goed om te zien dat daarbij niet meteen een bon wordt uitgeschreven, maar het gesprek wordt aangegaan en wordt gekeken naar de precieze situatie. Anders is dat bij het negeren van de afsluiting in één richting tussen industriegebied de Koog en de Van IJsendijkstraat. Daar worden overtreders resoluut op de bon geslingerd. In één geval werd daarbij het stopteken genegeerd en nam het voertuig de benen. Het zal de zaak er voor de eigenaar niet beter op maken want het kenteken is genoteerd, dus naast het negeren van het inrijverbod valt ook de hogere boete voor het negeren van het stopteken op de mat. Al met al was het een goede impressie van het werk van de handhavers, en dan was nu nog niet eens sprake van een calamiteit. Na een korte stop volgde het tweede deel.

Voor het hoofddoel van het bezoek klommen de raadsleden op de fiets en reden een rondje door Purmerend mee met de speciale jeugd-BOA’s (BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar, de officiële term voor de handhavers). De jeugd-BOA’s gaan op de fiets door de stad, natuurlijk met ogen en oren open voor wat ze op straat zien of van de politie of hun collega’s doorkrijgen. Maar hun hoofddoel is zicht houden op de plekken waar jongeren zich vaak buiten bevinden, bij de officiële JOP’s (jongeren ontmoetingsplaatsen) of op andere plaatsen die populair zijn om bij elkaar te komen. Op de plaatsen die zijn bezocht terwijl we meereden werd op een gemoedelijke manier contact gezocht met de jongeren. Het was duidelijk dat de BOA’s bij de meeste jongeren bij naam bekend waren en dat was gewerkt aan het opbouwen van een goede band. Natuurlijk is het niet altijd zo gezellig, maar het was goed om te zien dat het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ werd toegepast. Met wederzijds respect kom je verder dan met dreiging en straf. Het was ook goed om te zien dat weliswaar stevig de hand wordt gehouden aan de regel dat alcohol en soft drugs niet mogen onder de 18 (net als in de horeca en coffee shop), maar dat bij 18+ ruimte werd gelaten zolang dat niet voor overlast zorgde. Wel wordt steeds gewezen op de noodzaak om geen afval achter te laten. Helaas is daar moeilijk op te handhaven, zoals de opbrengst van de ‘prik-nic’ van vorig weekend weer liet zien. Overigens gaat het bij het voorkomen van zwerfafval zeker niet alleen om jongeren, want dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Ons bezoek werd afgesloten in het Leeghwaterpark, waar een veel gebruikte ontmoetingsplek is. Het was gezellig druk, maar gelukkig werd vooral even bijgepraat met de handhavers en was er geen reden om in te grijpen. Leuk was ook dat enkele jongeren meteen het gesprek met ons als raadsleden aangingen om zaken te melden die ze belangrijk vonden. De suggesties zijn genoteerd! De leeftijd varieert van 16- tot 20+ en het was opvallend dat de handhavers best veel weten van de verschillende jongeren. Naast het toezien op regels treden ze zo ook op als luisterend oor en zijn ze aanspreekbaar als er iets mis dreigt te gaan door bijvoorbeeld problemen op school of thuis. Voor de afdeling handhaving zou het nog een lange nacht worden, want het Luilakfestival stond al warm te draaien en ook daarbij assisteert men door bijv. toezicht te houden in de omgeving. Wij sloten ons bezoek om 9 uur af, met dank voor de uitstekende toelichting door de handhavers. We waren aardig gerustgesteld over de manier waarop het toezicht, met name op jongeren, in Purmerend plaatsvindt. Dat gebeurt met oog voor de belangen van elke Purmerender, dus ook de jongeren, en op basis van het opbouwen van een vertrouwensband. D66 zal er voor waken dat we de goede balans houden tussen het voorkomen van overlast en het bewaken van persoonlijke vrijheid. Veel respect voor de handhavers bij hun werk om die balans steeds in praktijk te brengen!

Tom de Jong
Nadine Hut
Patrick Blokzijl