Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 juni 2019

Mede dankzij D66 extra budget voor klimaatadaptatie

Op 18 juni jl. ontving de raad een memo van wethouder Tijmstra over de toekenning van een bijdrage voor de Procesondersteuning Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Omdat het een grote uitdaging is om Nederland klimaatbestendig te maken heeft D66 Purmerend het college al in januari van dit jaar attent gemaakt op het feit dat het ministerie van I en W extra geld beschikbaar stelde.

Ook had D66 Purmerend technische vragen gesteld om er achter te komen of de gemeente aanspraak ging maken op een bijdrage ter ondersteuning van de processen, en of daarbij ook de samenwerking met gemeenten uit de regio werd gezocht. Uit de antwoorden bleek dat de gemeente zich in januari nog niet had ingeschreven en dat er nog werd nagegaan hoe er meer afstamming kon plaatsvinden t.a.v. lokale klimaatadaptatieplannen.

D66 Purmerend is blij nu te vernemen dat Purmerend zich toch heeft ingeschreven en dat dit resulteerde in 150.000 euro extra geld om oplossingen te onderzoeken en te bespreken, en voor de inbreng van technische kennis.