Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juli 2019

Nu reces, maar wat deden we het afgelopen jaar?

Vanaf deze week doen we het even iets rustiger aan; het zomerreces is aangebroken en dan zijn er even geen commissie- en raadsvergaderingen. Natuurlijk houdt dit niet in dat we tot september stilzitten. We zitten vol plannen voor het komende raadsjaar en zullen de zomer gebruiken om een deel hiervan al te gaan uitwerken.

Als fractie zijn we na dit eerste jaar al goed op elkaar ingewerkt. We hebben moties (mede) ingediend over bijvoorbeeld de parkeermaatregelen ,  over een visie op mobiliteit en over de variantenstudie A7. Amendementen ingediend over parkeerregulering in de Gors Noord en de prijs van een dagkaart in de Claxonate. En een initiatiefvoorstel ingediend over een Nieuwe Inwonersbijeenkomst.  Een aantal moties en amendementen werden in meerderheid overgenomen en met het initiatiefvoorstel is de gemeente inmiddels aan de slag.

Ook hebben we een aantal vragen gesteld. Schriftelijke vragen over bijvoorbeeld de Stadsverwarming in Purmerend en technische vragen over het ophalen van het grofvuil, over plastic confetti, over kunstgras, over het kinderpardon, over waardering voor mantelzorgers, over de OZB, over defecte straatverlichting, over de Oehoe, over de kledingbank, over de klankbordgroep bestuurlijke fusie en over een hitteplan voor ouderen.  We mogen dan wel in de coalitie zitten maar dat wil niet zeggen dat we niet kritisch zijn. Maar onze bijdragen tijdens de vergaderingen zijn altijd constructief en we beoordelen elk voorstel op zijn merites.

Buiten de commissie en raad hebben we ook diverse acties (zie hier ) ondernomen. Zo hebben we zwerfie geraapt, hebben we onze Femme Award uitgereikt, verantwoording afgelegd in de krant door middel van onze verantwoordingsadvertentie, taart uitgereikt aan vrijwilligers die zich inzetten voor het vervoer van ouderen, organiseerde we een werkbezoek voor een D66 Tweede Kamerlid, gingen we zelf diverse keren op werkbezoek en hebben we een bijeenkomst over mobiliteit georganiseerd.  

Uit ons verkiezingsprogramma zijn door het nieuwe college en onze wethouder ook diverse zaken opgepakt. Zo was daar de starterslening; door het voorgaande college werd geen haast gemaakt met de invoering daarvan, maar in 2018 werd na een voorstel van D66 een fonds opgezet voor de startersleningen. Dat was zo’n groot succes dat het nieuwe college de raad gevraagd heeft om uitbreiding van het beschikbare bedrag. Maar ook de duurzaamheidsubsidies en leningen zijn overgenomen, wordt er gekeken naar een meerjarenplan voor het onderwijs; de zogenaamde Onderwijsagenda, wordt er bij nieuwbouw rekening gehouden met natuurinclusief bouwen en is er een klankbordgroep Dierenwelzijn ingesteld.

Heb jij vragen, goede ideeën of suggesties?  Schroom dan niet om contact met ons te zoeken via d66purmerend@gmail.com  Want samen kunnen we Purmerend beter, duurzamer en socialer maken. Je bent natuurlijk ook van harte welkom bij onze fractievergaderingen; elke dinsdagavond vergaderen we vanaf 20.00 uur in het Stadhuis aan de Purmersteenweg.

Wat kun je van ons verwachten na het reces? In ieder geval een bijeenkomst over natuurinclusief bouwen, een bijeenkomst met de ondernemers uit de binnenstad en gaan we aan de slag met de onderwijsagenda en kringlooplandbouw. Ook hier geldt: we doen het graag samen! Dus spreekt een onderwerp je aan, laat het ons weten.

Maar dus eerst reces. Begin september starten we weer op en voor nu wensen we iedereen een fijne zomer toe!