Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 september 2019

Leerzaam bezoek aan mogelijke bouwlocaties

Zaterdag 31 augustus fietste de fractie van D66 Purmerend, samen met Statenlid voor D66 Emre Kanink, langs alle locaties in de stad waar woningbouwplannen zijn. Op vijf locaties zijn er gesprekken gevoerd met omwonenden om te horen wat hun voors en tegens waren als het ging om de plannen in hun wijk. Overal waren de gesprekken fijn, onderbouwd en heel constructief.

Wat op bijna alle locaties naar voren kwam was dat de bewoners de ernst inzagen van het bouwen van woningen voor het aantal woningzoekenden in Purmerend, maar ook dat het behouden van groene buffers in de stad belangrijk was voor waterberging en om hittestress tegen te gaan. Ook waren er zorgen over bijvoorbeeld de hoogte van de geplande bouw, bezorgdheid om de extra auto’s in de vaak toch al drukke en smalle straten van de wijk en de toch nog gebrekkige communicatie vanuit de gemeente.

Locatie Aletta Jacobslaan
Op deze locatie zijn vooral zorgen over de hoogte van de geplande bouw, de parkeerdruk en de ontsluiting nu de bestaande speeltuin naar achteren wordt verplaatst. Het is al heel druk in de wijk vanwege het Clusius College, de Tiengemeenten en het sluipverkeer wat de rotonde op de Burgemeester Kooijmanweg wil ontwijken. Ondanks de verkeersdrempels is de straat soms een racebaan en rijden er scooters over de stoep. Met een dagbesteding in het gebouw van Odeon en meer woningen, zal de hoeveelheid verkeer in de wijk alleen maar toenemen. De communicatie vanuit de gemeente vlak voor de zomervakantie vonden de bewoners ook niet fijn. Maar er is wel degelijk begrip voor het feit dat er gebouwd moet worden.

Locatie Westerdraay
Voor de bewoners aan de Suze Groenewegstraat is dit de zoveelste keer dat er plannen gemaakt worden voor het groengebied tussen hun achtertuinen en de dijk aan de Westerdraay. Er is weinig bekend over de plannen, de bewoners weten alleen dat er 10 woningen gepland zijn. Dit baart de bewoners zorgen want het gebied is een belangrijke waterbuffer voor de wijk, de ecologische zonde uit de Beemster en de Purmer Noord eindigt in dit gebied, het is een soort moeras met veel bijzondere planten en dieren, en de dijk waar in de nabijheid gebouwd moet worden staat bekend als zwak. Ook hier vonden de bewoners de communicatie niet optimaal; vlak voor de zomervakantie en een deel van de bewoners in de wijk hebben geen brief gehad.

Locatie Tarwestraat
Het veld aan de Tarwestraat werd vroeger gebruikt voor schooltuinen, het heeft dan ook nog een groenbestemming. In 2016 waren hier al gesprekken met de buurt over het ontwikkelen van patiowoningen. Het gebied is onderdeel van de Oeverroute en de bewoners zien dit stuk ook liever ontwikkeld als een educatieve en ecologische zone omdat het voor de buurt als waterbuffer fungeert en helpt bij de hittebestendigheid in de wijk. Maar als er dan toch woningen moeten komen dan liever toch weer de patiowoningen, niet teveel woningen en zeker niet te hoog, want dat is niet passend in de buurt.

Locatie Riekstraat
Op deze locatie staat nu nog een wijkcentrum, dat moet volgens de plannen straks geïntegreerd worden in een pand met ook woningen. Ook hier is begrip voor woningbouw maar zijn er zorgen over lichtinval voor de huizen die hun voortuin op het zuiden hebben, de parkeerdruk en de ontsluiting. De locatie is omringd door smalle straten, een fietspad en sloten wat een goede ontsluiting lastig maakt. Wel gaat men er vanuit dat hier 100% sociale huurwoningen komen.

Locaties Luitje Broekemastraat en Koggenland
Op deze locatie zijn meer dan 100 handtekeningen opgehaald tegen de huidige plannen. De bewoners zijn niet tegen woningbouw, in tegendeel, maar zijn het niet eens met de hoogte van de plannen en het aantal woningen dat er moeten komen. Hier was ook de klacht dat sommige delen van de buurt niet geïnformeerd zijn over de plannen. De buurt voorziet problemen voor de kinderen als er meer auto’s door de straten rijden omdat de Luitje Broekmastraat een straat is die ingericht is zonder stoepen. Het veld waar nu 30 woningen gepland zijn, wordt regelmatig gebruikt door kinderen uit de hele wijk om te spelen. Ook vrezen zij parkeerdruk in de toch al krappe drukke straten in de buurt. Ook denken zij dat er meer parkeerdruk in de wijk rond sporthal De Vaart zal komen als de sporters het naastgelegen parkeerterrein niet meer kunnen benutten. Sporters uit sporthal De Vaart en van de nabijgelegen sportschool regelmatig gebruik van het veld voor bootcamps en andere buitensport activiteiten. De manier van communiceren door de gemeente heeft de bewoners een gevoel van onrecht en onmacht gegeven en dat voelt niet goed. Voor de bewoners is het stuk groen belangrijk; een bijzonder eindpunt van park de Driegang waar de grote vijver en al het groen dient als waterbuffer en helpt bij hittestress en waar kinderen kunnen spelen en genieten van de natuur.

Vervolgtraject
Alle informatie neemt de fractie mee in haar afweging. Dit wordt dinsdag in de fractie besproken. Vervolgens komt het voorstel woensdag in de commissievergadering waarbij ook de nodige insprekers worden verwacht. We zullen dan horen hoe de fracties aankijken tegen de acht locaties en dat vormt de basis voor de uiteindelijke behandeling en stemming in de gemeenteraad op 26 september.