Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 september 2019

D66 steunt nieuwe plannen voor woningen op PostNL-locatie

De gemeenteraad heeft in september steun uitgesproken voor de verdere ontwikkeling van een plan voor woningbouw op de locatie van het voormalige postkantoor aan de Gedempte Where. Ook D66 staat hier vierkant achter: het plan levert de broodnodige woningen op en is in alle opzichten passender dan de plannen die er eerst waren voor een wolkenkrabber van meer dan zeventig meter (!) hoog op deze unieke locatie in het centrum.

De locatie van het oude postkantoor heeft de gemoederen in de stad en de Purmerendse politiek lang beziggehouden. Het was een van de meest besproken onderwerpen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Na de verkiezingen stelde de nieuwe gemeenteraad, mede op initiatief van D66, de grenzen van de historische binnenstad vast en werd het besluit genomen binnen die grenzen geen hoogbouw toe te staan. Het oude postkantoor valt binnen deze grenzen. Het nieuwe college van B&W moest daarom met de projectontwikkelaar om de tafel om de gevolgen van dit besluit voor de bouwplannen te bespreken.

Heel ander plan

Dankzij goede samenwerking van de gemeente en de ontwikkelaar, Snippe Projecten, ziet het plan er inmiddels heel anders uit. Geen megalomane toren, maar een bouwplan met 137 woningen in een historiserende architectuur met zes bouwlagen aan de kant van het centrum en acht bouwlagen aan de kant van de Where. Het gaat om 23 middeldure koopwoningen en 114 koopwoningen in de vrije sector. Onderdeel van het plan is de bouw van 61 middeldure koopwoningen en circa 89 sociale huurwoningen in Kop West in Weidevenne.

Opluchting dat oude postkantoor verdwijnt

D66-commissielid Mark Intres zei in de raadscommissie SOB dat het een opluchting is dat het oude postkantoor, deze puist in het aangezicht van het centrum, verdwijnt en plaatsmaakt voor iets nieuws. ‘D66 is altijd duidelijk geweest over onze wensen voor deze locatie: behoud van het karakter en de uitstraling van onze historische binnenstad staan daarbij voorop’, zei hij. Intres sprak complimenten uit voor de betrokken wethouders en voor de constructieve opstelling van Snippe.

Mooie en passende uitstraling

D66 vindt dat het schetsontwerp van het bouwplan een mooie en passende, historiserende uitstraling heeft. De bouwhoogte is in lijn met wat wij steeds voor deze locatie voor ogen hebben gehad. Bijkomstig voordeel van het nieuwe plan is dat nu ook middeldure koopwoningen er deel van uitmaken: in het eerdere plan was alleen sprake van koopwoningen in de vrije sector en de bouw van sociale huurwoningen op een andere locatie. Ook kan het nieuwe plan rekenen op positieve reacties van veel inwoners en de Vereniging Historisch Purmerend: er is duidelijk draagvlak voor.

Aandachtspunten

Als aandachtspunten gaf D66 in de commissie mee dat goed moet worden gekeken naar het in- en uitrijden van de parkeergarage voor bewoners van het complex. En dat het zonde zou zijn om niet optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden om de oever van de Where te benutten voor bewoners van de stad. Het is een prachtige plek aan het water waar iedereen van zou moeten kunnen genieten.

Bestemmingsplan

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de verdere ontwikkeling van het plan, zal een bestemmingsplan worden uitgewerkt. Het bestemmingsplan zal opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Belangstellenden voor een woning op de locatie van het oude postkantoor kunnen zich overigens inschrijven op de speciale projectwebsite. Zij worden dan op de hoogte gehouden zodra meer bekend is over de woningplattegronden en –prijzen.