Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 september 2019

Purmerend Marktstad

D66 Purmerend heeft in 2018 een bespreeknotitie ingebracht om de toekomst van de Purmerendse markten op de politieke agenda te zetten. Bij veel Purmerenders leeft dan ook het gevoel dat met name onze dinsdagmarkt niet meer is wat ze geweest is. Inwoonster Saskia Bakker heeft dit vorig jaar uitstekend verwoord; oa op social media maar ook als inspreker in Praat met de Raad en de raadscommissie. De gemeente Purmerend heeft hierna een uitgebreid onderzoek gehouden onder alle belanghebbenden (inwoners, ondernemers, marktbezoekers, markthandelaren). Het college heeft de uitkomsten van dit onderzoek voorzien van voorlopige conclusies en verbetervoorstellen en vraagt nu aan de raad om input en meningen.

Markten en Purmerend
De geschiedenis van Purmerend is nauw verbonden met die van haar markten. Ons centrum getuigt hier nog steeds van als je kijkt naar de namen van de diverse pleinen; de Koemarkt, Schapenmarkt en Kaasmarkt. Anno 2019 staan de markten in heel Nederland onder druk; de fysieke detailhandel heeft concurrentie van online detailhandel en ook heeft een uitbreiding van het aantal discounters en prijs-stunters in het winkelaanbod wellicht een deel van de handel verlegd. Ook de Purmerendse markten ontkomen niet aan deze druk. Bij veel Purmerenders leeft dan ook het gevoel dat met name onze dinsdagmarkt niet meer is wat ze geweest is.

Behandeling in de commissie
Op maandag 16 september vond bespreking in de commissie Stedelijke Ontwikkeling Beheer plaats.
D66 Purmerend waardeert het uitgebreide onderzoek. Wel raadt D66 de wethouder aan om contact op te nemen met de brancheorganisatie van markthandelaren. De problematiek m.b.t. de Purmerendse markten is niet uniek. Kennis en ervaring opgedaan elders in Nederland kunnen wij nuttig gebruiken. Inhoudelijk steunen wij de gedane voorstellen van het college, D66 zou echter nog veel verder willen gaan. D66 ziet de markten in Purmerend graag opbloeien, dat is een paar treden hoger dan slechts het voortbestaan van de markten.

Wat vindt D66 Purmerend
Wij zijn dan ook voor een compactere, maar vollere dinsdagmarkt waarin de Koemarkt een belangrijke rol speelt. Aansluiting op de nieuwe markthal en een meer logische route waardoor bezoekers eenvoudig de gehele markt kunnen bezoeken i.p.v. lege stukken over moeten slaan of stukken dubbel moeten doen. Daarnaast zien we voor alle weekmarkten graag een meer actief marktmanagement waarbij gelet wordt op een verscheidenheid in aanbod op de marktstallen en de aantrekkelijkheid in het algemeen, maar ook dat er actief overlegd wordt met winkeliers en horeca om te zorgen dat markthandel enerzijds en winkels en horeca anderzijds elkaar niet hinderen maar juist versterken. Uit het onderzoek is gebleken dat de themamarkten succesvol zijn en D66 ziet dan ook graag dat er in Purmerend meer themamarkten georganiseerd gaan worden. Ook zien wij hoe bloeiende Purmerendse markten en stadspromotie elkaar kunnen versterken.