Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 september 2019

Purmerend en Beemster één gemeente

Vanaf het begin is D66Purmerend positief geweest over de fusie met de gemeente Beemster. Dit begon met een ambtelijke samenwerking, waar D66 geheel achter stond. Nu loopt het proces om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren tot één gemeente. Donderdag 26 september 2019 is een volgende stap gezet door het herindelingsontwerp vast te stellen. Het ontwerp bevat de opgehaalde input van inwoners van beide gemeenten en laat duidelijk zien dat de gemeenten elkaar versterken. Er liggen volop kansen om gezamenlijk ons te profileren en de gemeente sterker neer te zetten. Juist in het belang van onze inwoners, organisaties én bedrijven. D66Purmerend verwelkomt dan ook de fusie.

Herindelingsontwerp
De beide gemeenteraden hebben met ruime meerderheden het ontwerp vastgesteld. Het ligt nu ter inzage, zodat alle belanghebbenden erop kunnen reageren. D66 is tevreden over het zorgvuldige proces tot nu toe, waarbij veel inwoners en organisaties de gelegenheid hebben gekregen om input te leveren. Dit heeft ook een plek gekregen in het herindelingsontwerp. Het ontwerp laat duidelijk zien wat de nieuwe gemeente aan waarden moet bewaren en bewaken en ook waar de ambities en kansen liggen voor de komende jaren. We constateren dat er ruim voldoende draagvlak is. Als D66 hebben we vertrouwen in het verdere proces. Bovendien is met de ambtelijke samenwerking al de grootste hobbel genomen.

Harmonisatie
Het herindelingsontwerp ligt nu acht weken ter inzage. Eventuele zienswijzen worden vervolgens verwerkt, zodat het herindelingsadvies in februari 2020 het verdere proces in kan gaan richting de provincie Noord-Holland en het Rijk. Daarnaast staan de komende jaren vooral in het teken van harmonisatie van regelgeving tussen de gemeente Purmerend en de gemeente Beemster. Dit zal een intensief traject worden om allerlei regels, verordeningen en beleid op elkaar af te stemmen. Veel besluiten zullen door de nieuw gekozen gemeenteraad genomen worden, maar in aanloop wordt nadrukkelijk gekeken om het nodige samen te brengen. Zeker op het gebied van de gemeentelijke belastingen ligt er een uitdaging, omdat de wijze van belastingheffing tussen beide gemeenten verschilt. Uitgangspunt is dat de totale opbrengsten aan gemeentelijke belastingen na de fusie gelijk blijven. Alleen de verdeling tussen verschillende groepen kan anders uitpakken. Daar moet goed naar gekeken worden. D66 kiest voor een zachte landing en zal kritisch kijken hoe dit voor eenieder uitpakt. Positief is wel dat het uit herindelingsontwerp vooralsnog blijkt dat de lasten voor Purmerenders niet zullen stijgen.