Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

D66 vraagt om meer uren geestelijke gezondheidszorg jongeren

Op 13 november heeft D66 Purmerend, namens de raad,  samen met Ouderenpartij AOV Purmerend, de PvdA en de Stadspartij de wethouder verzocht om het huidige aantal uren voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (JGGZ) uit te breiden. Dit verzoek kon op de steun rekenen van de gehele commissie.

Op 3 oktober is in de klankbordgroep Samenleving het belang en de resultaten van de praktijkondersteuner van de huisarts voor de jeugd besproken. Gebleken is dat de toevoeging van deze ondersteuners positief uitpakt voor zowel de jeugd als de gemeente Purmerend, want de praktijkondersteuner heeft specifieke kennis op het gebied van psychische klachten bij kinderen en biedt ondersteuning om verwijzingen naar specialistische hulp te voorkomen. Ook kan men al eerder ondersteuning bieden, terwijl bij de Jeugdzorg nog sprake is van wachtlijsten.

Momenteel kunnen kinderen in Purmerend 40 uur per week bij een praktijkondersteuner terecht en niet slechts op specifieke dagen. De medewerkers zijn te bereiken tijdens spreekuren, maar voeren ook huisbezoeken uit mocht dit nodig zijn. Daarnaast hebben zij veelvuldig contact met de scholen en bezoeken zij deze ook regelmatig. Ook staan ze in contact met de jeugdteams en het netwerk van de kinderen. In 2018 zijn ruim 200 kinderen op een van bovenstaande manieren in contact geweest met een praktijkondersteuner.

Betere doorverwijzingen door de praktijkondersteuners
In de afgelopen jaren is gebleken dat de praktijkondersteuner veel aanloop heeft. Dit komt mede vanwege de laagdrempeligheid en omdat het bij de huisarts voordeliger is met o.a. het eigen risico. Gemerkt is dat de praktijkondersteuner vooral voor preventie zorgt, wanneer kinderen na een gesprek met een praktijkondersteuner op een wachtlijst komen te staan voor bijv. een psycholoog. Ze kunnen dan toch alvast hun ei kwijt tijdens deze gesprekken. Doordat het zo laagdrempelig is worden meer kinderen gezien en ook eerder. Dit voorkomt dat de kinderen pas later in het traject komen en al zwaardere zorg nodig hebben.

Daarnaast werkt de praktijkondersteuner ook met het on-etiketten (normaliseren). Kinderen hebben soms al snel een etiket en dat is niet altijd terecht. Mede door het overleg met de praktijkondersteuner kan gekeken worden naar andere oorzaken voor bepaald gedrag, bijvoorbeeld in het gezin. Dit zorgt er ook voor dat er een veel betere verwijzing naar de tweedelijnszorg (specialistische zorg waarvoor een verwijzing van de huisarts nodig is) is. De indicatie is eerder juist en de instantie/hulpverlener meer van toepassing op de specifieke wens van het kind.

Tijdens het overleg is ook gebleken dat tijdens piekmomenten de praktijkondersteuner onvoldoende ondersteuning kan bieden. Hierdoor lopen hun wachttijden op en dat heeft weer nadelige gevolgen voor de Jeugdzorg.

Praktijkondersteuners nog toegankelijker voor Purmerendse kinderen
Het uitbreiden van de bestaande uren zorgt er voor dat  meer jongeren in deze regio geholpen kunnen worden. Aangetoond is dat in het afgelopen jaar de kosten van de specialistische jeugdzorg enorm zijn toegenomen evenals de wachtlijsten waarop de kinderen komen te staan. Hierdoor krijgen we te maken met een groeiende problematiek en worden de kinderen pas later geholpen waardoor de problemen groter worden dan ze al waren. Daarnaast kunnen op deze manier meer kinderen gezien worden die preventief behandeld kunnen worden en misschien helemaal geen baat hebben bij specialistische jeugdhulp maar door eerder handelen met veel minder hulp uit de voeten kunnen. Tevens is het uitbreiden  van de uren een goede stap vooruit voor de op handen zijnde harmonisatie van de fusie met de Beemster.

Oplossing
Naar aanleiding van het verzoek van de gehele commissie zal D66-wethouder Paul van Meekeren in overleg treden met de huisartsenpraktijken om te kijken waar de knelpunten zitten en hoeveel extra uren er nodig en beschikbaar zijn  om de vraag nog beter aan te kunnen.