Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 november 2019

Filmmiddag groot succes

Zondag 24 november stond de volle zaal van het Filmhuis Purmerend in het teken van natuurinclusief bouwen. Op uitnodiging van D66 Purmerend deelden D66 Tweede Kamerlid Jessica van Eijs, Purmerendse wethouders Thijs Kroese (PvdA) en Paul van Meekeren (D66) en Harwil de Jonge directeur van Heijmans Vastgoed hun visie op het thema.

Eerst keek de zaal naar The Nature of Cities, een Amerikaanse film van 40 minuten waarin zowel de natuur in onze achtertuinen als die in de steden als Malmö, Kopenhagen, Stockholm, Freiburg, Amsterdam en Parijs onderzocht wordt. De film toonde professor Timothy Beatley (Universiteit van Virgina School of Architecture) terwijl hij deze steden rondreist met stadsplanners, landschapsarchitecten, ecologen en inwoners.

Onder leiding van dagvoorzitter Arthur Helling (D66 wethouder Hoorn) vertelden Thijs Kroese en Paul van Meekeren aan de hand van voorbeelden wat er al gedaan wordt aan natuurinclusief bouwen in de stad, wat de plannen nog zijn, hoe die tot uitvoering gebracht gaan worden en waarom het soms ook niet lukt. Jessica van Eijs gaf aan hoe D66 landelijk naar dit thema kijkt en ook hoe er in de Tweede Kamer mee omgegaan wordt. Ze vertelde dat deze bijeenkomst natuurinclusief bouwen bij haar goed op de kaart heeft gezet. Harwil de Jonge liet aan een reeks van voorbeelden zien wat zij als bouwbedrijf allemaal doen en hoe zij de ambitie van hun bedrijf, het creëren van een gezonde leefomgeving, tot uitvoering brengen.

Na de presentaties was er een paneldiscussie aan de hand van stellingen en vragen uit het publiek. Zo werd er besproken wat we zelf konden doen als het gaat om natuurinclusiviteit en onze eigen woning, was de vraag of de politiek niet achterloopt als het gaat om de ontwikkelingen die er tegenwoordig allemaal al zijn en werden er suggesties gedaan om de stad te vergroenen nu er steeds meer binnenstedelijk gebouwd gaat worden. De middag werd afgesloten met een gezellige borrel.