Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 december 2019

De uitschuiftribune die niet uitgeschoven mag worden

In april van dit jaar is er overleg geweest tussen de Sportraad en de voorzitters van alle sportclubs die gebruik maken van sporthal De Beuk. Dit om te evalueren hoe de sportclubs de nieuwe sporthal ervaren nu zij er een tijd gebruik van gemaakt hebben. Maar ook om door te nemen tegen welke punten de clubs aanliepen en welke punten zij graag zouden willen aanpassen. Een van deze punten is de uitschuiftribune die niet uitgeschoven mag worden.

Tijdens dit overleg kwamen een aantal zaken naar voren zoals meer sportbeleving (gebruik maken van de uitschuiftribunes), veiligheid, kleedruimtes, verkeerde lichtinval en gebruikerstijden. Veel van deze punten konden door Spurd verholpen worden, maar de uitschuiftribunes bleven een punt van discussie. De tribunes en de zaal zijn namelijk zo ontworpen dat deze alleen gebruikt kunnen worden bij evenementen en (top)sportwedstrijden (waarbij meer publiek aanwezig is dan de capaciteit van de vaste tribune toestaat). Conclusie: ze zijn dus niet geschikt voor frequent gebruik.

D66 vindt dit een vreemde gang van zaken. Want, nu hebben we een prachtige nieuwe sporthal maar met een uitschuiftribune die we maar af en toe kunnen gebruiken, terwijl in de oude Beukenkamp de uitschuiftribune wel bij elke wedstrijd gebruikt kon worden. Men had dus bij het ontwerp rekening moeten houden dat de sportclubs het gewend waren dat het publiek dicht op het veld zit. In de nieuwe hal zit het publiek op een tribune hoog boven het veld en mist daardoor een extra stukje sportbeleving. Dit is ook aangegeven door sportclubs toen zij betrokken werden bij het ontwerp van de hal.

In de antwoorden op de eerste vragen die D66 gesteld heeft aan het college werd aangegeven dat In het huidige ontwerp het frequent gebruiken van de uitschuiftribune geen optie is en de aanpassingen ingrijpend en niet realistisch zijn. Toen we in de vervolgvragen vroegen waarom de aanpassingen dan ingrijpend en niet realistisch waren, waren er ineens toch mogelijkheden. Alleen hing er een prijskaartje aan van 2.000 euro óf 30.000 euro extra eenmalige kosten en jaarlijks geschatte personeels- en onderhoudskosten van 8.000 euro.

D66 is nu in overleg met de Sportraad en de sportclubs die gebruik maken van de hal, om te onderzoeken wat zij vinden van deze meerkosten en of zij dit in verhouding vinden staan met het extra gebruik van de uitschuiftribune. Een consequentie van het aanpassen van de hal kan namelijk zijn dat er besloten wordt de huur van de sporthal te verhogen en de vraag is of sportverenigingen dat kunnen opbrengen. Na een positieve uitkomst van het overleg zal D66 naar alle waarschijnlijkheid met een motie naar de raad komen om het college te verzoeken de sporthal aan te passen.