Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 18 januari 2020

Locatiebezoeken Jeugdzorg Purmerend

Op 16 januari liep een delegatie van de fractie van D66 mee met de ambtenaren van de afdeling Jeugdzorg Purmerend. Eerst kregen we op het stadhuis een uitgebreide uitleg over hoe jeugdzorg in Purmerend precies werkt, daarna gingen we op locatiebezoek bij drie verschillende instellingen.

Jeugdzorg Purmerend
Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland, twee zorgregio’s met daarin 14 gemeenten waaronder Purmerend. Purmerend werkt met vier verschillende jeugdteams met consulenten uit de instellingen en van het gemeentelijk jeugdloket. Zij zorgen voor preventieve hulp, bespreken de problematiek, gaan laagdrempelig aan de gang en zetten meer in op preventie. Hierbij wordt ook naar de algemene thuissituatie gekeken. Door deze werkwijze is het kind altijd in beeld, ook al is er een wachtlijst bij de instellingen. Dit is alleen niet het geval als de verwijzing rechtstreeks via de huisarts gaat.

Locatiebezoek Landzijde – Zorgboerderij Beemster
Op deze zorgboerderij worden vooral volwassenen en ouderen opgevangen voor dagbesteding. Het plan is om hier een schoolklas te ontwikkelen waar kinderen, die nu buiten de leerplicht vallen, toch weer onderwijs aangeboden krijgen. In kleine groepen van 6 tot 8 kinderen onder begeleiding van een leerkracht én de boer. Dit in de hoop dat de jongeren, die nu niet naar school gaan en op geen enkele manier onderwijs aangeboden krijgen, door deze manier van lesgeven in de praktijk op de boerderij weer interesse in het leren of in het werken krijgen. Op een laagdrempelige manier wordt hen dan lesmateriaal aangeboden en kan ze diverse vaardigheden op het gebied van dierverzorging, groenonderhoud en simpele onderhoudswerkzaamheden worden aangeleerd.

Locatiebezoek Odion – Orthopedagogisch Dagcentrum de Boomgaard
De Boomgaard is een opvang voor kinderen, tieners en jong-volwassen met ernstig meervoudige beperkingen. Er wordt op de groep uitgegaan van wat de client nodig heeft. De uitstroom vanuit de Boomgaard kan naar het regulier of speciaal onderwijs. Maar de doorstroom naar speciaal onderwijs is erg lastig. De clienten wonen thuis of op de Prinsenstichting. Er werken twee begeleiders op een groep van 5 tot 7 cliënten.

Er is een hele goede samenwerking met bredeschool de Weide die in het zelfde pand zit. Odion wil in contact blijven met de maatschappij en zoeken bewust de samenwerking en verbinding met de bredeschool. Bijvoorbeeld door samen muziek te maken. Aansluiting met een ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen) school wordt nog wel gezocht. Want kinderen die het niveau van de Boomgaard overstijgen, maar waar regulier onderwijs nog een stap te ver voor is, daar is nog veel behoefte aan.

Locatiebezoek Spirit – Jeugdhulp en Specialistisch Kindcentrum de Kleine Prins
Spirit Jeugdhulp biedt opvoedondersteuning op vrijwillige basis. De veiligheid van het kind staat hierbij voorop. De verwijzingen gaan via de huisarts of het Loket Jeugd van de gemeente, de samenwerking met het loket is fijn. Jeugdhulp wordt ingezet bij bijvoorbeeld scheidingen, gebrek aan huisvesting, gebrek aan een netwerk voor opvang. Maar ook bij suïcide van een van de ouders, psychische zorgen bij ouders en bij statushouders. Door de vele jeugdteams zijn de lijntjes kort. De jeugdmaatschappelijkwerkers komen direct bij de gezinnen thuis maar houden ook intensief contact met het netwerk in de buurt. Het eerste contact met de jeugdmaatschappelijkwerker is ca. 6 weken na aanmelding. Ouders kunnen zich wel gelijk opgeven voor de cursus Triple P. Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen.

Het Specialistisch Kindcentrum de Kleine Prins is voor kinderen van 1,5 tot 7 jaar waarbij de ontwikkeling en opvoeding moeizaam gaat. Een pedagogisch medewerker observeert het gedrag op school, thuis of op de opvang en ondersteunt waar nodig. Als dat onvoldoende is, kunnen kinderen drie tot vier dagen per week naar de behandelgroep van het kinderdagverblijf. Daar worden de ontwikkelingsgebieden zoals spel, motoriek, spraak, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden van het kind onderzocht en gestimuleerd. De ouders krijgen ook thuis regelmatig begeleiding. Ook hier zijn wel helaas wel problemen met de doorstroom naar het speciaal onderwijs vanwege te weinig plekken.

Voor de fractie was dit een indrukwekkende dag. De bevlogenheid en toewijding van alle medewerkers bij de instellingen is altijd mooi om te zien en wordt erg gewaardeerd. Bovendien ook leerzaam want er zijn al afspraken gemaakt over het volgen van de cursus Triple P en het meelopen met een jeugdmaatschappelijkwerker.