Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 januari 2020

D66 maakt zich hard voor terugkeer bomen langs Purmerweg

Veel Purmerenders kunnen zich nog goed herinneren hoe de Purmerweg er tussen de ringvaart en de rotonde op de Gorslaan uitzag toen er nog grote, wuivende populieren stonden. De beeldbepalende bomen gaven de weg de uitstraling van een prachtige laan. Vanwege de bouw van de woonwijk Klein Where op het voormalige bedrijventerrein tegenover de begraafplaats zijn deze bomen gekapt en biedt de weg een kale aanblik. Nu de woonwijk er staat en de bewoners er hun intrek hebben genomen, maakt D66 zich hard voor de terugkeer van bomen om recht te doen aan de historische laanfunctie. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig.

De majestueuze bomen zijn in 2015 gekapt en toen al stelde D66-raadslid Tom de Jong er vragen over. In antwoord op schriftelijke vragen gaf het college destijds aan de laanfunctie van de Purmerweg te onderkennen en bomen terug te planten zodra er meer duidelijk zou worden over de kabels en leidingen in de grond.

Stand van zaken
Onlangs vroeg commissielid Mark Intres het college naar de stand van zaken. Uit de antwoorden bleek dat er nogal wat in onbruik geraakte kabels en leidingen in de grond zitten en dat de gemeente wacht tot de eigenaren hun eigendommen komen verwijderen. Ook gaf het college aan dat er na verwijdering van loze kabels en leidingen restanten achterblijven in de grond, die niet weg kunnen en de wortels van bomen in de weg zitten. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan, waarvan de resultaten in het voorjaar worden verwacht. Het college schetste alvast de mogelijkheid van ‘mobiel groen’ als alternatief wanneer herplant van bomen niet mogelijk blijkt te zijn.

Doorvragen
In de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van januari 2020 greep Intres de rondvraag aan om hierover door te vragen. Hij vroeg het college wat de gemeente doet om de eigenaren van kabels en leidingen te bewegen om hun eigendommen snel te verwijderen en of de Purmerweg misschien smaller kan worden gemaakt om meer ruimte te creëren voor bomen. De weg is immers breder gemaakt om bouwverkeer toegang te geven tot de woonwijk Klein Where.

‘Complex dossier’
Wethouder Tijmstra sprak namens het college van een ‘complex dossier’, vanwege de situatie in de ondergrond. Ze gaf aan dat het college het met D66 eens is dat de Purmerweg een mooie laanstructuur heeft gekend en ‘we moeten proberen daar bomen terug te plaatsen’, met de kanttekening dat dit niet opnieuw zulke grote populieren zullen worden. Een deel van de kabels en leidingen kan worden verwijderd en een deel kan blijven liggen of worden omgelegd. Maar een ander deel van de kabels en leidingen is met boomwortels verweven en kan niet worden weggehaald, omdat onduidelijk is welke gevolgen dat zal hebben.

Inzet op herplant bomen
De wethouder wees op de door de gemeenteraad vastgestelde Groenkoers, die bepaalt dat bomen worden geplant waar ze de ruimte krijgen, ook ondergronds. Maar Tijmstra gaf ook aan de mening van D66 te delen dat de gemeente er alles aan moet doen om te kijken wat voor bomen kunnen worden geplant. Voor alternatieven aan bod komen, wordt eerst ingezet op de mogelijkheid om bomen terug te planten. Omdat dat proces ingewikkeld is, is daar even tijd voor nodig. D66 blijft dit proces aandachtig volgen.