Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 februari 2020

Dierenwelzijn beter voor elkaar in Purmerend

Met een ruime meerderheid is in de raad van januari de nieuwe Dierenwelzijnsnota aangenomen. De vorige nota was al meer dan 7 jaar geleden vastgesteld, terwijl de tijd niet stil heeft gestaan. Neem bijvoorbeeld veranderende landelijke wetgeving, maar zeker ook een verschuiving in de samenleving zelf: we zijn anders tegen dierenwelzijn gaan aankijken. Kortom: het was tijd voor een nieuwe nota, vooral in het belang van het dier.

Uitgangspunt van de nota
Over dierenwelzijn in Purmerend geeft de nota de volgende inleiding:
“In Purmerend wonen mens en dier samen, zowel huisdieren als dieren in de natuur. De gemeente heeft een zorgtaak voor dieren die zij serieus neemt. Dit doet zij door informatieverstrekking en preventie, maar ook door bijvoorbeeld uitvoer te geven aan de wettelijke taken rondom het vervoer en de opvang van zwerfdieren.
De stad is per definitie een ingreep op de natuur die dieren afhankelijk kan maken van het handelen van mensen. De gemeente neemt hier een sturende rol in, om het welzijn van zowel gehouden als dieren in de natuur te garanderen. Daarnaast hebben inwoners van Purmerend ook te maken met dieren die overlast veroorzaken. Ook hier wordt gezocht naar de juiste balans”.

Klankbordgroep Dierenwelzijn
Overigens konden we al eerder een succes vieren: in het verkiezingsprogramma van D66 Purmerend vroegen we al om meer aandacht voor dierenwelzijn. Met als suggestie om een adviesraad van deskundigen en bedrijven te vormen die gevraagd en ongevraagd advies geeft. Deze wens werd onderdeel van het coalitie-akkoord en heeft vorig jaar geresulteerd in het opzetten van een klankbordgroep dierenwelzijn! In de adviesraad zitten partijen als de Dierenbescherming, dierenartsen, dierenpolitie, dierenambulance, dierenasiel, vogelopvang, handhaving Purmerend, beleidsmedewerkers en recentelijk toegevoegd de NVWA.
De klankbordgroep is nog nieuw, maar deze dierenwelzijnsnota is al een van de initiatieven die daar zijn besproken. Vanzelfsprekend gaat de klankbordgroep de gemeente nog op vele vlakken adviseren als het gaat om dierenwelzijn.

Focus op educatie, preventie en biodiversiteit
D66 is blij dat in de nota de focus ook vooral ligt op voorlichting, educatie en preventie in plaats van op bestrijding. En dat er gestreefd wordt om het bewustzijn rondom flora en fauna onder kinderen en volwassenen te vergroten. Ook vinden we dat we in de gemeente naast het inzetten op meer groen ook moeten inzetten op meer biodiversiteit. In het overzicht van acties en aanbevelingen in de dierenwelzijnsnota staat dat waar mogelijk uitgegaan wordt van meer inheemse beplanting, dood hout en geen 100% onkruidbestrijding, dat sluit hier mooi op aan. Ook dat het stimuleren van het vergroenen van tuinen een aandachtspunt blijft en dat er afspraken gemaakt worden met ontwikkelaars als het gaat om natuurinclusief bouwen.
Met de actualisatie van de nota en met het addendum waarin de punten uit de commissie in zijn verwerkt, zijn we tevreden. D66 ziet deze nieuwe nota als een grote stap vooruit als het gaat om het dierenwelzijn in Purmerend. We zullen het overzicht van actiepunten en aanbevelingen met grote aandacht blijven volgen.

26 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend.
10 stemmen tégen: VVD, PVV, SP, GroenLinks.