Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 april 2020

Commissie 23 april – WOB-verzoek Van der Valk

Bijdrage Patrick Blokzijl in de commissie van 23 april bij het de behandeling van het agendapunt “WOB-verzoek Van der Valk”

Tijdens de eerste digitale commissievergadering van Purmerend op 23 april stond op de agenda het voorstel om een besluit te nemen over een WOB-verzoek mbt Van der Valk.

Bij de gemeente waren twee verzoeken ingediend om inzage te krijgen in de afgesloten anterieure overeenkomst met Van der Valk voor realisatie van een hotel in de kom A7/Beusebos. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de wet openbaarheid bestuur. In 2017 heeft de gemeenteraad besloten deze overeenkomst als geheim aan te merken, dus voordat het college een besluit kon nemen moest eerst de raad bepalen of de status van geheim in stand bleef of niet.

Openbaar, tenzij
Voor D66 staat openbaarheid voorop. Gelukkig zijn ook bijna alle besluiten en onderliggende stukken gewoon openbaar en voor eenieder te bekijken. Alleen er zijn uitzonderingen, zoals als het over personen gaat of als de (financiƫle) belangen van de gemeente benadeeld kunnen worden. Dat geldt ook bij anterieure overeenkomsten, waarbij de gemeente en een organisatie (vaak een commercieel bedrijf, een projectontwikkelaar of een woningcorporatie) afspraken maken in de voorfase van een bepaald (bouw)plan met vaak tegelijk een wijziging van het bestemmingsplan.

Afwegen van belangen
Het college gaf het advies om de geheimhouding door de raad niet op te heffen. Het zou de belangen van de gemeente kunnen schaden. Vele fracties volgden dit advies. Voor D66 draaide het om de timing. De verwachting is dat eind dit jaar het plan voor een hotel met bijbehorend bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd. In de tussentijd kunnen afspraken nog veranderen en is het van belang dat de gemeente sterk staat bij mogelijke onderhandelingen. Openbaarmaking van de overeenkomst kan nadelig uitpakken, dus heeft ook D66 het advies op dit moment gevolgd.

Wel heeft D66 gevraagd om wanneer het bestemmingsplan wordt voorgelegd en dat voorstel in alle openbaarheid wordt besproken om dan te kijken in hoeverre de anterieure overeenkomst openbaar gemaakt kan worden. Het is goed dat dan alle betrokkenen over alle informatie beschikken en dat kunnen meewegen. Tegelijk is het nog steeds aan het college om de overeenkomst per artikel na te lopen. Zo dienen bedragen en persoonsgegevens sowieso weggelakt te worden, maar kunnen volgens D66 veel andere afspraken wel openbaar worden.