Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 mei 2020

Motie weeskinderen op Lesbos

In de gemeenteraad werd op 30 april door GroenLinks, D66 en de PvdA een motie ingediend, met daarin een oproep om als Purmerend de verantwoordelijkheid uit te spreken voor het opvangen van alleenstaande minderjarige vluchtelingen, die nu in erbarmelijke omstandigheden verblijven in kampen op de Griekse eilanden. Natuurlijk is het aan de landelijke politiek om daarover afspraken te maken, maar net als tientallen andere gemeenten wilden we laten zien dat ook wij vinden dat het zo niet langer kan met deze kinderen.

Er is een humanitaire ramp gaande aan de randen van Europa, met verschrikkelijke omstandigheden voor alle bewoners van de kampen. Voor kinderen die niemand meer hebben om steun bij te vinden, gescheiden van hun familie of zelfs alleen op de wereld, is die situatie nog veel dramatischer. We zijn blij dat de regering in ieder geval iets probeert te doen, maar de bal ligt daarbij nog steeds bij Griekenland. Het dreigt neer te komen op het verschuiven van het probleem, terwijl deze kinderen een nieuw ‘thuis’ nodig hebben.

Vluchtelingendebat
We kunnen ons nog goed herinneren dat we in 2015 een stevig debat over Syrische vluchtelingen hadden in Purmerend. Uiteindelijk heeft dat tot zeer beperkte opvang geleid, maar juist een groep minderjarigen zijn in de jaren daarna met succes opgevangen. We weten dus dat we het kunnen als het moet. Wij vinden dat het momenteel moet. De situatie is nu heel anders dan in 2015, want het gaat om veel kleinere aantallen en in het geval van deze motie ook specifiek om de groep van alleenstaande minderjarigen.

Helpen
Juist omdat we zelf een crisisgevoel ervaren in deze tijden van corona, moeten we beseffen hoe erg de crisis is waarin deze kinderen zich bevinden. De dreiging van corona komt boven op de ellende waarin ze zich toch al bevinden. Veel Europese landen voelen dat ook zo en nemen kinderen op. Duitsland, Frankrijk, Kroatië doen dat. Zelfs Zwitserland helpt, nota bene niet eens lid van de EU. Wij willen het signaal afgeven dat Nederland dat ook kan doen en dat Purmerend, net als veel andere gemeenten, klaar is om daarbij te helpen.

Verantwoordelijkheid nemen
In 2015 vroeg de regering, bij monde van VVD-staatssecretaris Dijkhoff, aan gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen om te helpen een landelijk probleem op te lossen. Nu willen wij als gemeente duidelijk maken dat we die verantwoordelijkheid opnieuw voelen. Niet omdat opvang in de regio per definitie slecht is, maar omdat de situatie in de kampen toont dat voor alleenstaande kinderen opvang in de regio momenteel niet werkt. Dat is geen symbolische oproep maar een uitgestoken hand om te helpen waar het moet

Voor de motie hebben gestemd; Gemeentebelangen Purmerend (2), Hart van Purmerend (1) GL (4), PvdA (3), D66 (4)
Tegen de motie hebben gestemd; SP (1), PVV (1), Hart van Purmerend (1), VVD (4), CDA (4), Stadspartij (6), Leefbaar Purmerend (3), AOV Ouderenpartij (3)