Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 mei 2020

Bestemmingsplan Westerweg 27

Onduidelijkheid m.b.t. maatwerk
D66 stelde in de aanloop naar de commissievergadering technische vragen. Zonder inzage in de criteria en afwegingen die worden toegepast, kan de indruk ontstaan dat willekeur een rol speelt bij inhoudelijke toetsing. D66-commissielid Mark Intres zei in de raadscommissie dat dit ‘neigt naar willekeur’.

Impact op de omgeving
D66 kijkt bij het verzoek om een ontwikkeling naar de impact op de omgeving: op de cultuurhistorische waarden en de omwonenden. De beoogde nieuwe woning krijgt een omvang van maar liefst 18 bij 18 meter. En bij zo’n omvang wordt het complex ruim 16 meter hoog, betoogde een inspreker in de raadscommissie (een van de buren van de betreffende locatie). Hij gaf ook aan dat de bestaande woning wordt gebruikt voor vakantieverhuur en vreest dat ook de nieuwe woning die bestemming zal krijgen.

Wethouder Kroese antwoordde dat wordt bekeken of vakantieverhuur van de bestaande woning binnen de regels gebeurt en dat afspraken kunnen worden gemaakt over het gebruik van de nieuwe woning. Hij gaf ook aan dat volgens zijn informatie de maximale nokhoogte van het nieuwe huis 12,5 meter zal bedragen. Hoewel die hoogte geruststellender klinkt, zit het voorstel de fractie van D66 niet lekker. Nog steeds zal de nieuwe woning een enorme impact hebben op de directe omgeving. Bovendien is het perceel van Westerweg 27 een van de laatste authentieke erven van een stolpboerderij langs de Westerweg. Die cultuurhistorische waarde weeg voor D66 zwaar.

Slecht gevoel
Het zit D66 ook niet lekker vanwege de grote impact ten opzichte van eerdere besluitvorming over bijvoorbeeld het genoemde atelier. Hier is de impact op de omgeving veel kleiner. Het argument van wethouder Kroese dat de ‘stedelijke ligging’ het verschil uitmaakt tussen beide locaties, gaat er bij D66 niet in. Immers het atelier staat er al, dus door hier officieel een woning van te maken is de impact op de omgeving nihil, waardoor de stedelijke ligging niet meer relevant is. Daarmee blijft het gevoel van willekeur bij deze uitwerking van maatwerk bij D66 hangen. Dit, in combinatie met de aantasting van de grote cultuurhistorische waarde, is de reden dat D66 uiteindelijk tegen het raadsvoorstel heeft gestemd.