Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 mei 2020

D66 stemt in met begroting 2021 recreatieschap Twiske-Waterland

De begroting 2021 en wijziging 2020 zijn duidelijk onderbouwd en laten per saldo opnieuw een positief beeld zien. Dat is goed nieuws na vele jaren van tekorten. Wel is het eea onzeker geworden vanwege Corona. Gelukkig is er ruimte om tegenvallers en extra kosten op te vangen. Tegelijk vindt D66 dat als het recreatieschap positieve cijfers blijft presenteren de automatische stijging van de gemeentelijke bijdrage ter discussie gesteld kan worden. Dan kan de bijdrage best voor enige tijd bevroren worden.

Impact van Corona
Voor het recreatieschap heeft Corona ook gevolgen. Uit antwoorden op vragen van D66 blijkt dat de extra kosten nihil zijn. Wel leidt het tot minder inkomsten. Denk aan lagere inkomsten uit betaald parkeren, het niet doorgaan van evenementen en het (tijdelijk) sluiten van horeca en recreatiebedrijven. Bijelkaar verwacht men €230.000,- aan lagere inkomsten. Hopelijk beperkt dit zich tot een eenmalig en incidenteel effect. Als D66 houden we dat natuurlijk in de gaten.