Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 mei 2020

Zorgen over verdere bezuinigingen Veiligheidsregio

D66 kan in principe instemmen met de begroting 2021. Wel hebben we nadrukkelijk meegegeven dat gewaakt moet worden voor een balans tussen de kwaliteit en de financiën. Al meerdere jaren zijn er bezuinigingen doorgevoerd, maar dat mag wat D66 betreft niet ten koste gaan van de kwaliteit. We willen zeker weten dat de organisatie niet op een gegeven moment begint te piepen en kraken, omdat er iets te streng is gekeken naar alleen de financiën. Voor ons staat veiligheid en de taken van de veiligheidsregio voorop. Dat mag wat kosten.

Ondergrens is bereikt
Los van de impact die Corona heeft, is het altijd verstandig als een organisatie enige financiële ruimte heeft om tegenvallers op te vangen. In de begroting staan opnieuw de nodige maatregelen om te bezuinigen en de vraag is of dat nog wel gaat zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid en het uitvoeren van alle wettelijke taken doorde veiligheidsregio.

Daarom stelde D66 daar vragen over. Uit de antwoorden blijkt dat men deze bezuinigingen nog acceptabel vindt. Wel geeft men tegelijk aan dat de rek uit de organisatie is en de ondergrens nu echt bereikt is. Dit vindt D66 best zorgwekkend en het is afwachten welke gevolgen dit op termijn gaat hebben. Misschien was het beter geweest om de financiële meevaller uit de jaarrekening 2019 niet aan de gemeenten terug te geven, maar als buffer binnen de veiligheidsregio te bewaren. Mede omdat aangegeven wordt dat de veiligheidsregio op termijn investeringen zal moeten doen op het gebied van ARBO-wetgeving en maatregelen inzake veiligheid en duurzaamheid.