Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 juni 2020

Nu reces, maar wat deden we het afgelopen jaar?

Vanaf deze week doen we het even iets rustiger aan; het zomerreces is aangebroken en dan zijn er even geen commissie- en raadsvergaderingen. Natuurlijk houdt dit niet in dat we tot september stilzitten. We zitten vol plannen voor het komende raadsjaar en zullen de zomer gebruiken om een deel hiervan al te gaan uitwerken.

De tweede helft van dit politieke jaar was een heftige. We kregen te maken met Corona wat voor velen van ons het leven behoorlijk op zijn kop gezet heeft. Ons medeleven gaat nog steeds uit naar een ieder die te maken heeft gekregen met de zware gevolgen van dit virus.
Op het politieke vlak kregen we met aardig wat veranderingen een aanpassingen te maken. Zo werden alle raads- en commissievergaderingen digitaal gehouden, moesten we alle werkbezoeken en geplande bijeenkomsten afzeggen en waren onze fractievergaderingen niet langer openbaar toegankelijk in het Stadhuis. Dit vergde aanpassingen van iedereen maar wat is het goed opgepakt. Groot compliment aan een ieder op het stadhuis en daar buiten voor de flexibiliteit en de tomeloze inzet om de politiek bereikbaar te maken en te houden voor de inwoners van Purmerend.

Ondanks Corona gingen, zeker de eerste helft van het jaar, veel dingen wel gewoon door.

Zo hebben we moties (mede) ingediend over bijvoorbeeld;
* parkeermaatregelen in de binnenstad
* bewoning Westerweg

En amendementen (mede) ingediend over;
* de natuurwaarde van gebied Twiske Waterland
* minder bebouwing in de Luitje Broekemastraat

Deden we een verzoek voor:
* meer uren voor geestelijke gezondheidszorg jongeren, wat kon rekenen op unanieme steun van de commissie

Schreven we mee aan een notitie over;
* de Jongerenraad
* toegankelijkheid

Ook hebben we een aantal vragen gesteld.

Schriftelijke vragen over bijvoorbeeld
* Corona
* toegankelijkheid van de binnenstad
* het maaibeleid in Purmerend
* hoe het zo mis kan gaan bij het schouwen van de sloten

En technische vragen over;
* het gebruik van sporthal De Beuk
* fietsparkeren in het centrum
* terugmeldingen van bewonersmeldingen
* herplant bomen Purmerweg
* de aanbesteding van WMO hulpmiddelen
* aanvullend openbaar vervoer in tijden van Corona
* hoe het nu toch zit met het dierenasiel

We mogen dan wel in de coalitie zitten maar dat wil niet zeggen dat we niet kritisch zijn. Maar onze bijdragen tijdens de vergaderingen zijn altijd constructief en we beoordelen elk voorstel op zijn merites.

Buiten de commissie en raad hebben we ook diverse acties (zie hier ) ondernomen toen dit nog mogelijk was. Zo fietsten we langs locaties in de stad waar het college woningbouwplannen heeft om met omwonenden in gesprek te gaan, hebben we onze Femme Award uitgereikt, taart gebracht bij de  vrijwilligers die zich inzetten voor het Repair Café, organiseerde we een goed bezochte bijeenkomst over natuurinclusief bouwen en gingen we zelf meerdere keren op werkbezoek zoals bijvoorbeeld bij diverse locaties in Purmerend die te maken hebben met jeugdzorg.

Uit ons verkiezingsprogramma zijn door het nieuwe college en onze wethouder ook diverse zaken opgepakt. Zoals de actualisatie van de nota dierenwelzijn, de samenwerking tussen scholen en instellingen en inzetten op meer hergebruik van afval.  
Door het voorgaande college werd geen haast gemaakt met de actualisatie daarvan, maar dat was na zeven jaar wel hard nodig door veranderende landelijke wetgeving, maar zeker ook een verschuiving in de samenleving zelf: we zijn anders tegen dierenwelzijn gaan aankijken. Kortom: het was tijd voor een nieuwe nota, vooral in het belang van het dier. Als D66 zien we graag dat scholen nog meer de samenwerking opzoeken met organisaties voor een gezamenlijk lesprogramma en om gebruik te maken van elkaars kennis en gebouwen. De bibliotheek zit nu in meer scholen en de uitvoering van de eindmusicals hebben, ondanks Corona, in P3 plaatsgevonden. Wij zien graag meer hergebruik van afval, wat op termijn ook financieel voordeel oplevert voor de gemeente en haar inwoners. Met de keuze voor een duurzame milieustraat is een belangrijke stap in die richting gezet.

Heb jij vragen, goede ideeën of suggesties?  Schroom dan niet om contact met ons te zoeken via d66purmerend@gmail.com  Want samen kunnen we Purmerend beter, duurzamer en socialer maken. Je bent natuurlijk ook van harte welkom bij onze fractievergaderingen; als alles goed gaat vergaderen we vanaf begin september weer elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur in het Stadhuis aan de Purmersteenweg. En dan nu reces, we wensen iedereen, ondanks de huidige beperkingen, toch een fijne zomer toe!