Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 september 2020

D66 vraagt aandacht voor toegankelijkheid

De stad is er voor iedereen, dus ook voor diegene die blind of slechtziend zijn. D66 vindt het belangrijk dat we ons hiervan allemaal bewust zijn. Sommige voorwerpen kunnen voor anderen echt (gevaarlijke) obstakels zijn. Vandaar dat we als D66Purmerend aan de bel trokken toen we signalen ontvingen over de toegankelijkheid in het centrum. Recent stelden wij vragen over problemen elders in de stad. Goed om te zien dat het college en de ondernemers dit oppakken en er verbeteringen zijn. Het is belangrijk om hier samen scherp op te blijven letten.

Gidslijnen centrum soms geblokkeerd
Vanwege corona werd het in het voorjaar belangrijk om in de winkelstraten het winkelend publiek zoveel mogelijk ruimte te bieden. Begin juni besloot de ondernemersvereniging in de Breedstraat/Dubbele Buurt daarom de winkelstraat op te delen in twee banen. Dit om het lopen in twee verschillende richtingen extra te stimuleren. Zij deden dit door het plaatsen van bankjes en plantenbakken op de straat om zo een zichtbare barrière te creëren.

Vlak nadat de straten zo waren ingericht, werd onze fractie benaderd door Totaal Toegankelijk Purmerend. Zij namen contact met ons op, omdat zij geconstateerd hadden dat er tijdens het laden en lossen gevaarlijke situaties konden ontstaan. Vooral voor blinden en slechtzienden was de nieuwe situatie onhandig en soms gevaarlijk.

De winkeliers verplaatsten hun eigen uitstallingen en de bankjes en bloembakken die als afscheiding dienden, tijdens het laden en lossen in de ochtenduren, in de natuurstenen goot. Deze goot wordt echter door blinden en slechtzienden als gidslijn gebruikt, om zo veilig hun weg door het centrum te kunnen vinden. Op de foto’s hieronder is te zien hoe tijdens de laad- en lostijden de situatie was in diverse straten in het stadje. Er was geen veilige doorgang meer. Ook voor mensen met goed zicht was dit lastig.

Vragen gesteld aan de wethouder
We hebben hierna vragen gesteld aan de wethouder. Hij is zelf poolshoogte gaan nemen en heeft winkeliers aangesproken. In overleg met de winkeliers is toen afgesproken de goot vrij te houden, ook tijdens de laad- en lostijden. Er is toegezegd dat er ook wordt gekeken hoe het college de toegankelijkheid in het centrum verder kan verbeteren.

Zelf gaan kijken
Twee weken na het bezoek van de wethouder zijn raadslid Nadine Hut en fractiemedewerkster Mireille Frerejean (zelf slechtziend) samen met Martine Muizelaar van Totaal Toegankelijk Purmerend, gaan kijken in de Breedstraat en de Dubbele Buurt. We constateerden dat bijna alle winkeliers hun uitstallingen en decoratie op de afgesproken plaatsen hadden gezet. Daar waren we heel blij mee. Een enkele winkelier had dit nog niet helemaal in orde, maar regelde dit alsnog snel toen wij hen uitlegden waarom het vrijhouden van de goot zo belangrijk is.

Problemen elders in de stad
De winkeliers in de binnenstad zijn nu op de hoogte van de nut en noodzaak van het vrijhouden van de goot. De problemen zijn daar heel adequaat opgelost.

Nu krijgen we ook berichten van stoepen die geblokkeerd worden bij andere voorzieningen in de stad. Bijvoorbeeld op het Wormerplein, in de Poelstraat en in de Plantsoenstraat. Raadslid Mark Intres vroeg in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van donderdag 10 september hier aandacht voor. Hij wilde weten of het college hiervan op de hoogte was en of er strikter op naleving van het vrijhouden van de stoepen kan worden toegezien. Meldingen bij betrokkenen en gemeente hebben helaas niet geleid tot structurele verbeteringen. De wethouder gaf aan op de hoogte te zijn van de problemen bij de winkelcentra en zegde toe dat de controle en handhaving uitgebreid gaat worden naar de andere winkelcentra. Daar zijn we blij mee en wachten af wat daar de uitkomst van wordt.