Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 september 2020

Op werkbezoek in de Zuidoostbeemster

Op verschillende manieren wordt er al kennis en informatie tussen de beide gemeenteraden en de fracties gedeeld. Om als D66Purmerend in meer detail te weten wat er in de Beemster speelt, zijn we ter plekke gaan kijken en hebben we ons laten voorlichten door de collega’s van D66Beemster.  Zaterdag 19 september stond in het teken van de Zuidoostbeemster en volgende zaterdag worden de andere kernen bezocht. Op de fiets zijn we de hele Zuidoostbeemster doorgegaan. Duidelijk is geworden dat het dorpse karakter behouden dient te blijven en dat een goede balans tussen natuur/groen en (betaalbare) woningbouw cruciaal is. Zowel D66 Beemster als D66 Purmerend zijn het erover eens dat de Zuidoostbeemster niet geheel volgebouwd dient te worden. 

Start bij Beemster Arboretum
Het was mooi weer, dus op de fiets richting het Beemster Arboretum aan de Nekkerweg. Werkelijk een klein paradijs. We werden hartelijk en corona-proof ontvangen door Nicole en Bram Engberts met koffie en huisgemaakte taart. Bram, de beheerder van het Arboretum, gaf een interessante lezing over het ontstaan van het Arboretum en hoe zij en het team het Arboretum toegankelijk houden voor bezoekers. Het Beemster Arboretum is de twee na grootste verzameling bomen en struiken van Nederland. De verzameling bestaat uit 2600 soorten en variëteiten en het totaal aantal bomen en struiken ligt rond de 6000 exemplaren. De totale oppervlakte van het arboretum is 7,5 hectare. Echt de moeite waard om eens een kijkje te nemen.

Her en der parkeerproblemen
Op de fiets naar Fort Beemster en de parkeersituatie aldaar. Prachtige locatie, mooi initiatief van een lokale ondernemer, maar wat te doen met alle gasten die met de auto naar het Fort komen en daar eigenlijk niet goed kunnen parkeren? Er is al veel over gesproken, ook in de raad van de Beemster, en de uitkomst voor nu is dat parkeren langs de weg is toegestaan door het Hoogheemraadschap. Maar of dat voldoende is….wij denken dat er in de toekomst vast nog vaker over gesproken gaat worden.

Ook bij het terrein van voetbalvereniging ZOB speelt het e.e.a. m.b.t. parkeren. Een bloeiende vereniging met veel leden, ook uit Purmerend. Veel bezoekers komen met de auto en ondanks dat er een groot parkeerterrein beschikbaar is, is ook hier de parkeerdruk te merken. Er stond tijdens ons bezoek een verkeersregelaar die al het verkeer op het terrein keurig aan het regelen was. Maar dit zal in de toekomst wel een aandachtspunt kunnen worden.

Verbreding A7 en bijbehorende geluidsoverlast
Via de Volgerweg reden we naar de voetgangersbrug over de A7. Even gesproken over de verbreding van de A7 en de invloed wat dat heeft op de Beemster en dan met name over de geluidsoverlast. Zowel D66 Beemster als D66 Purmerend zijn van mening dat wanneer de A7 wordt verbreed men tegelijk de benodigde maatregelen moet nemen om de geluidsoverlast te verminderen (o.a. via geluidschermen). Dat niet doen, zou een gemiste kans zijn. Vlak langs de A7 aan de Volgerweg ligt Mariënheuvel, een van de laatst overgebleven buitenplaatsen in de Beemster. Gebouwd door Purmerender Klaas Brantjes voor zijn geliefde Maria Stuyt. Een werkelijk prachtig landhuis.

Veel nieuwbouw
Tussen het Zuiderpad en het Noorderpad, aan de kant van de A7, ligt de nieuwbouwwijk de Nieuwe Tuinderij. Een van de straten daar is vernoemd naar oud D66-burgemeester Erik Postma die helaas in 2002 overleden is. Ook staat in de Nieuwe Tuinderij basisschool de Bloeiende Perelaar. Een school die eigenlijk bij opening al te klein was voor het aantal leerlingen wat werd aangemeld. Nu staan er noodlokalen naast de school en wordt er nog steeds discussie gevoerd hoe en waar de school moet uitbreiden zonder ruimte in te nemen van het multifunctionele centrum en de wijk al te veel in de weg te zitten.

Aan het Noorderpad, daar waar vroeger zwembad de Wilgenhoek en het terrein van korfbalvereniging BEP was, verrijst ook een hele nieuwe woonwijk. Maar ook hier, net als bij de andere nieuwbouwwijken die we hebben gezien, veel eengezinswoningen en weinig bouw voor starters en senioren. Een gemiste kans wat D66 Purmerend en D66 Beemster betreft.

Bedrijvigheid
Ook zijn we nog langs een aantal grote bedrijven in Zuidoostbeemster gefietst. Goed dat deze bedrijven voor lokale werkgelegenheid zorgen. Het is wel van belang oog te hebben in hoeverre verdere groei nog past. Belangrijk dat deze bedrijven samen met de gemeente en omwonenden hierover in gesprek gaan. Soms kan een gedeeltelijke verplaatsing wel eens beter zijn. Zowel voor de Beemster als werelderfgoed, voor de omwonenden die minder overlast hebben en voor het bedrijf zelf om verder te kunnen blijven groeien. Ook hier gaat het om een goede balans tussen natuur, groen, leefbaarheid en bedrijvigheid.

Andere punt van zorg zijn de lokale agrariërs die eigen producten maken en verkopen (denk aan fruit, groenten, jams). Veelal familiebedrijven die soms geen opvolging hebben, waardoor het de vraag is wat er gebeurd als deze zouden stoppen. De vraag is hoe kleinschalige en meer circulaire landbouw versterkt kan worden, zodat ook deze vorm van bedrijvigheid kan blijven bestaan en blijft bijdragen aan het unieke karakter van de Beemster. Het zou zonde zijn als delen van de Beemster niet meer goed onderhouden en beheerd worden of dat deze bedrijven alleen kunnen overleven door te blijven groeien en/of woningen op hun percelen te bouwen.

Afsluiting
We eindigden deze fietstocht weer bij het Arboretum waar een heerlijke lunch voor ons klaar stond en we nog even nagepraat hebben over wat er allemaal speelt in de Zuidoostbeemster en wat we volgende week in Middenbeemster, Noordbeemster en Westbeemster gaan zien. We sloten af met een foto bij de fusieboom die gelukkig, ondanks bedreigingen, nog steeds een mooi plekje heeft tussen zijn 2599 soortgenoten.