Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 september 2020

Bewonersinitiatieven hondenbeleid

Donderdag 24 september stond een initiatief van bewonersgroepen uit de Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies) op de agenda van de raad. De initiatiefnemers wilden met hun plan de voorzieningen voor hondenbezitters en niet-hondenbezitters in Purmerend verbeteren. Aan de raad werd gevraagd om 400.000 euro beschikbaar te stellen om de bewonersinitiatieven uit te voeren. Maar dit ging niet zonder slag of stoot.

HOP
De commissies zijn vernoemd naar de HOP in de Purmer Zuid. Een HOP is een omheind losloopgebied en wordt, net als alle andere losloopgebieden, niet schoongemaakt door de gemeente. Wel staat bij de ingang van elke HOP een hondenpoepbak met hondenpoepzakken. De kern van de plannen was: minder uitlaatstroken en meer (omheinde) losloopgebieden voor hondenbezitters.

Inspraak in de commissie
Op 3 september behandelde de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer het initiatief. De intentie was dat er alleen gesproken zou worden of het gevraagde budget beschikbaar gesteld kon worden. Maar doordat er diverse insprekers waren ging het ineens toch over de inhoud en kreeg het voorstel een politieke lading. Er waren insprekers die aangaven blij te zijn met de initiatieven en niet konden wachten tot ze uitgevoerd zouden worden. Maar er waren ook insprekers die aangaven zich niet gehoord te voelen. De HOP-commissies hebben brieven verstuurd en inspraakmomenten georganiseerd, maar ergens was er toch iets mis gegaan.

Bezoek op locatie
D66 is, voorafgaande aan de commissie, op locatiebezoek geweest in de Weidevenne en de Gors. In de Weidevenne hadden bewoners problemen met de plannen voor de eilandjes bij de Inca- en Masaistraat en in de Gors ging het om de plannen voor het veld achter het Penningkruid. We hebben veel bewoners gesproken en ter plekke de eilandjes en het veld bekeken. Beide locaties voldeden wat D66 betreft ook niet als HOP of uitrenveld. Op de eilandjes in de Weidevenne is al heel lang geen groot onderhoud meer uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in vier grondgebiedjes waar geen mensen meer komen en de natuur de overhand heeft genomen. In de Gors is men bang dat de drukte en overlast alleen maar toeneemt als het veld wat nu losloopgebied is, een omheind uitrenveld wordt. Bovendien is het gebied naast het losloopgebied de broedplek van ijsvogels.

Reactie uit de Fractie
In onze maandelijkse column in Reactie uit de Fractie deden we een oproep; we vroegen inwoners ons te laten weten wat zij van de plannen vonden. Positief of negatief, we hoorden het graag. Er kwamen ruim 30 emails binnen en ook diverse reacties op social media. Ook hier kwam steeds naar voren; we zijn niet tegen alle plannen in de Gors en de Weidevenne, maar we voelen ons niet gehoord.

Motie
De wethouder had in de commissie aangegeven met de bewoners in de Weidevenne in gesprek te gaan om te kijken hoe de eilandjes in de huidige staat behouden konden worden. Met die toezegging waren we erg blij. Maar de locatie in de Gors bleef onveranderd in de plannen staan. Dat, in combinatie met de inspraak en de andere reacties van de bewoners, heeft de PvdA doen besluiten om een motie te schrijven die wij mede wilde indienen. Later sloot ook de VVD zich hierbij aan. Met het indienen van de motie wilden we de HOP-commissie de Gors en de bewoners van het Penningkruid nog één keer rond de tafel krijgen om de ontstane ruis van de lijn te halen. De motie is in de raad aangenomen met 19 stemmen voor (D66, PvdA, VVD, GL, HvP en GBP) en 15 stemmen tegen (CDA, AOV, Stadspartij en LeefbaarPurmerend). Het uiteindelijke voorstel is aangenomen met alleen de tegenstemmen van LeefbaarPurmerend, GBP en HvP.

Geen uitrenveld in de Gors?
Het CDA gaf aan dat de HOP commissie in de Gors aan hen had aangegeven dat, als de motie zou worden aangenomen, de commissie de handdoek in de ring zou gooien. Dit omdat ze niet het hele traject weer van voren af aan wilde beginnen. Ook de Stadspartij zei deze signalen te hebben gekregen. D66 zou dat besluit betreuren, wat ons betreft is dat ook niet nodig. De motie vroeg slechts om een laatste keer in gesprek te gaan met elkaar. Dan kan het nog steeds dat de keuze uiteindelijk op het Penningkruid valt, maar dan is er in ieder geval een goed gesprek geweest tussen bewoners en commissie. Zoals een bewoner na de vergadering al aangaf; “we zijn er van overtuigd dat we er, als de gemoederen bedaard zijn, samen uit kunnen komen. Het is tenslotte niets persoonlijks.” En zo is het maar net.