Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 september 2020

Werkbezoek Middenbeemster, Westbeemster en Noordbeemster

Op verschillende manieren delen de fracties van D66 Beemster en D66 Purmerend kennis en informatie. Soms op papier of via de e-mail, en soms zoeken we elkaar op. Coronaproof natuurlijk. Om als D66 Purmerend meer in detail te weten wat er in de Beemster speelt, zijn we zaterdag 19 september de Zuidoostbeemster rond geweest. Op zaterdag 26 september deden we de Middenbeemster, Noordbeemster en Westbeemster aan. Vanwege de afstand tussen de kernen dit keer met de auto. Ook deze zaterdag werd duidelijk dat woningbouw belangrijk is maar niet ten koste mag gaan van de zo kenmerkende weidse openheid van het landschap en het rijks beschermd dorpsgezicht van Middenbeemster.

Monumenten
De Beemster staat vol met prachtige oude gebouwen, monumentale panden en prachtige bezienswaardigheden. Maar de Beemster kent geen gemeentelijke monumenten. Een gemeentelijk monument is een pand van regionaal of plaatselijk belang. Gemeenten in Nederland bepalen zelf welke bijzondere gebouwen ze op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. Na de fusie kan, wat D66 Purmerend betreft, het Purmerends beleid uitgerold worden. Genoeg mooie en bijzondere gebouwen in de Beemster om als monument aan te wijzen.

Middenbeemster
We werden ontvangen met koffie en gebak in de Beemster Eetkamer, op het marktplein midden in de Middenbeemster. We hadden geparkeerd bij het gemeentehuis. Een pand dat na de fusie niet meer nodig is en een nieuwe bestemming moet krijgen. Woningbouw is hier zeker mogelijk en misschien kan daarvoor een deel van het pand hergebruikt worden. Het is goed dat verschillende opties op ’n rij worden gezet, inclusief het financiële plaatje. Dan kan, samen met omwonenden, een weloverwogen keuze gemaakt worden. Na de koffie wandelden we langs een groot aantal bezienswaardigheden in het dorp zoals de voormalige Kosterij, het beeld van Carel Fabritius, museum Betje Wolff, het VVV, het Agrarisch Museum met de brongasinstallatie, de oude Mulo en het gemeente-secretarie. Maar natuurlijk ook het monument voor gevallen Beemsterlingen in de Tweede Wereldoorlog en het beeld van Jan Adriaensz Leeghwater. Daarvandaan reden we naar de Hendrick de Keyserweg om naar de laatste uitbreiding van nieuwbouwproject De Keyser te kijken. Belangrijk om hier voor verschillende doelgroepen en in verschillende prijsklassen te bouwen.  Ook deden we het evenemententerrein tegenover de begraafplaats aan. Een mooi open, groene plek dat beter benut kan worden om daar meer en vaker activiteiten te organiseren en misschien wel een deel van de kermis te houden. Zo’n plek is gewoon nodig en dient zeker niet bebouwd te worden. Vervolgens werd nog langs het bedrijventerrein aan de Bamestraweg en Insulindeweg gereden. Positief is dat men amper leegstand kent. Wel gaat een distributiecentrum verhuizen en de vraag is hoe deze locatie dan zo goed mogelijk ingevuld kan worden. Je kan denken aan vele kleinschalige bedrijvigheid of een plek waar een ander bedrijf verder kan groeien of misschien woningbouw als de vraag naar bedrijfsruimte onvoldoende groot is. Iets om goed over na te denken de komende jaren

Westbeemster
In de Westbeemster stopte we bij de van verre zichtbare rooms-katholieke kerk. Gebouwd in 1878 naar ontwerp van Bijvoets in Neo-gotische stijl en wordt, door een teruglopend aantal kerkgangers, met sluiting bedreigd. Achter de kerk ligt het sportcomplex van WBSV en de karakteristieke pastorietuin De Johanneshof. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers van De Wereldtuin. Stichting De Wereldtuin heeft als doel de saamhorigheid binnen de samenleving te bevorderen, prachtig project. Aan de gevel van De Kerckhaen, een pand uit 1752 wat toen dienst deed als schuilkerk en nu een brasserie en gemeenschapsruimte is, hangt een plaquette ter nagedachtenis aan de omgekomen 7-koppige bemanning van een neergestorte geallieerde Lancaster bommenwerper in juni 1943. Deze gebeurtenis wordt elk jaar herdacht. Voor het dorp is het goed dat er een gezamenlijke ruimte is en moet er vanuit de gemeente voldoende aandacht blijven om deze in stand te houden.

Noordbeemster
Aan de Oosthuizerweg, achter de woning van de hoofdmeester, ligt de voormalige openbare basisschool De Bonte Klaver. Helaas op dit moment niet meer in gebruik als school. Binnenkort start een plan van aanpak om te komen tot een dorpsontwikkelingsvisie (2020-2040) voor de dorpskernen West- en Noordbeemster. Er wordt dan ook gekeken wat er met het gebouwtje kan gebeuren. Ook dit dorp verdient een gezamenlijke plek voor de inwoners.

Afsluiting
Via korenmolen De Nachtegaal reden we weer terug naar de Middenbeemster. Aangekomen bij de openbare lagere school De Blauwe Morgenster werd ons duidelijk gemaakt dat deze zowel te klein, als grotendeels aan vervanging toe is. Er zijn daarom vergevorderde plannen een nieuw schoolgebouw aangevuld met voor- en naschoolse kinderopvang te bouwen in nieuwbouwplan De Keyzer. Daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe woningen in de dorpskern. Dankzij het mooie herfstweer sloten we ons werkbezoek aan de Beemster af met een gezellige lunch. In het voorjaar van 2021 gaan we een tour door Purmerend organiseren voor onze Beemster collega’s.