Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 november 2020

Algemene Beschouwingen bij Begroting 2021

Algemene beschouwingen

Dank u voorzitter,

Om meerdere redenen zijn het deze keer bijzondere algemene beschouwingen:

 • Corona heeft een grote impact op ons allemaal,
 • het zijn de laatste echte algemene beschouwingen in deze raadsperiode, voordat we in 2022 fuseren.
 • En het zijn mijn laatste algemene beschouwingen. Richting de komende verkiezingen doe ik een stap terug. Ik blijf actief voor D66, maar na bijna 12 jaar raadslid en bijna 20 jaar actief in de lokale politiek geef ik graag het stokje door.

Eerst over Corona
Vorig jaar had niemand kunnen denken hoe anders de wereld eruit zou zien. Voor D66 staat buiten kijf dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Door 1,5m afstand te houden, regelmatig onze handen te wassen en nu ook een mondkapje te dragen kunnen we allemaal ons steentje bijdragen om te voorkomen dat een dierbare besmet raakt, maar ook dat de reguliere zorg door kan gaan.

Dat vereist helaas ook ingrijpende maatregelen. Als D66 leven we mee met degene die hierdoor geraakt wordt en hebben we zeer veel waardering voor iedereen in de zorg en het onderwijs. Nadrukkelijk moeten we blijven kijken hoe we bedrijven, de horeca en sport en cultuur kunnen blijven steunen. Tegelijk moeten we scherp zijn op het effect van corona op ieders welzijn en gezondheid. Dat kan voor de langere termijn wel eens een veel grotere impact hebben.

Voorzitter,

Toch even terug naar de politieke realiteit in Purmerend. D66 is trots op wat de coalitie en het college doet. Gezien de uitdagingen waar we voor staan, is het zeer te prijzen dat het college blijft investeren in de stad en vaart maakt. In onze ogen kunnen we niet wachten.

 1. We moeten door met het realiseren van voldoende woningen, ook in de sociale huur. Dat pakt het college voortvarend op met meer plannen en projecten dan in de voorgaande 10 jaar.
 2. We investeren in de openbare ruimte en vooral ook het groen. Deels is dit inhalen van de veroorzaakte schade door eerdere colleges, maar belangrijker is dat een impuls wordt gegeven aan de stad die echt noodzakelijk is.
 3. We geven extra geld uit aan het sociaal domein. We bieden jong en oud de noodzakelijke zorg en bieden iedereen een perspectief om actief mee te doen (via goede voorzieningen, via goed onderwijs en via goede begeleiding naar werk of vrijwilligerswerk). Voor D66 staat voorop dat we niemand laten vallen.
 4. We pakken door met duurzaamheid. Zolang de opwarming van de aarde doorgaat en ook de biodiversiteit onder druk staat, moeten we aan de slag. Zo ook in Purmerend.

Op andere onderdelen is de gemeente en het college ook goed bezig. Zonder uitputtend te zijn wil ik noemen: de onderwijsagenda, natuurinclusief bouwen, groene daken en gevels én dierenwelzijn.

Tegelijk zijn we nog zeker niet klaar. Naast de impact van Corona vraagt D66 nadrukkelijk aandacht voor goede afstemming tussen onderwijs en het bedrijfsleven, voor verkeersveiligheid en voor het verder bestrijden van armoede (m.n. bij kinderen).

Tenslotte nog een persoonlijke noot

Omdat dit mijn laatste beschouwingen zijn, wil ik nog iets persoonlijks met u delen. Steeds vaker zie ik dat men in blokken is verdeeld en men weinig naar de ander luistert of de verbinding zoekt. Je ziet dat in discussies over Trump, Zwarte Piet en ook nu in de Corona-aanpak.

De realiteit is dat de wereld niet zwart / wit is. Er is een verscheidenheid aan kleuren, net als de regenboog. Dat is de les die we 75 geleden hebben getrokken na 5 jaar van bezetting en we blijkbaar nog elke dag moeten leren. Nog te vaak worden individuen in hokjes geplaatst, met vooroordelen geconfronteerd en daardoor buitengesloten.

Het zou op geen enkele manier moeten uitmaken waar iemand geboren is, waar iemand in gelooft, of men een beperking heeft of van wie iemand houdt. Helaas zijn we nog niet zover.

Immers:

 • Velen beoordelen de ander nog steeds op iemands uiterlijk of iemands geloof.
 • De plek waar je geboren bent, ook in Nederland, bepaalt nog steeds hoeveel kansen je in het leven krijgt.
 • Vele fysieke locaties zijn voor mensen met een beperking onbereikbaar.
 • Én…. nog steeds is het aantal zelfmoorden onder homoseksuelen vele malen hoger.

Zolang dit de realiteit is, hebben we nog een lange weg te gaan. Ikzelf ben zo’n 10 jaar geleden uit de kast gekomen en heb alleen maar positieve reacties ontvangen. Dat gun ik iedereen in zijn of haar eigen tempo. Maar nog beter zou het zijn als het helemaal geen issue meer is. Dat de liefde voor iemand voorop staat en niet het geslacht, het geloof of huidskleur. Je houdt van een uniek persoon.

Afrondend voorzitter,

Juist het hele kleurenpallet van mensen maakt onze samenleving. D66 staat voor deze verscheidenheid. Juist zodat iedereen zich welkom voelt en dat iedereen de ruimte en mogelijkheid krijgt zichzelf te zijn. Daar passen geen vooroordelen bij. Heb respect voor elkaar en voor elkaars mening.

D66 zal altijd opkomen voor de veel-kleurigheid die onze stad en ons land zo prachtig en rijk maakt.

Dank u wel.