Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Purmerend in top 10 meest diervriendelijke gemeenten

Purmerend staat in de top 10 van meest diervriendelijke gemeenten van Nederland. Stichting Dierenlot, die de uitverkiezing organiseert, heeft dat bekendgemaakt. Samen met onder meer Zaanstad, Rotterdam en Heemskerk strijdt Purmerend nu voor een plek in de top 3. Op 19 december wordt bekend welke gemeente de winnaar is. Vorig jaar ging de eretitel naar Amsterdam.

D66 is trots dat de gemeente Purmerend in de top 10 staat. Stichting Dierenlot schrijft op haar website dat er ook dit jaar weer veel aanmeldingen waren van gemeenten. Een positie bij de beste  10 is dan al een mooie waardering.

Dierenwelzijn op de agenda dankzij D66
Het was op initiatief van D66 dat dierenwelzijn in het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen en dat dierenwelzijn vaker op de politieke agenda staat. Zo staat in het coalitieakkoord dat er een klankbordgroep Dierenwelzijn dient te komen en die is inmiddels ook gerealiseerd. De klankbordgroep geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Ze bestaat uit personen en organisaties die met dierenwelzijn te maken hebben, zoals dierenartsen, dierenambulance, dierenasiel en de dierenpolitie. Maar ook uit ambtenaren uit allerlei beleidsvelden en de wethouder maken deel uit van de groep. In de klankbordgroep is controle en handhaving op omgang met dieren een belangrijk thema, maar bijvoorbeeld ook het in de gaten houden van de effecten die in de nota dierenwelzijn zijn opgeschreven.

Dierenwelzijn in de gemeente
De nota dierenwelzijn was behoorlijk verouderd, uit 2007 en met slechts een update in 2013. D66-wethouder dierenwelzijn Paul van Meekeren heeft de nota ondertussen grondig aangepakt. Het gaat in de nota niet alleen over gehouden dieren, maar er is nu ook flink aandacht besteed aan in het wild levende dieren in onze stad. Nadat de nota geheel is herschreven, is het een duidelijk en compleet stuk geworden waarmee dierenwelzijn de aandacht en de bescherming krijgt die het nodig heeft.

Verder worden in de gemeente veel onderzoeken gedaan naar welke soorten dieren er voorkomen en hoe ervoor gezorgd kan worden dat ze makkelijker kunnen overleven en zich kunnen voortplanten. En ook zodat er rekening gehouden houden wordt met hen bij alle werkzaamheden die de gemeente uitvoert. Ook wordt er meer ingezet op natuurinclusief bouwen en worden er natuurgebieden aangelegd om dieren in de stad voldoende leefruimte te geven.

Terechte plek in top 10
Al met al vindt D66 het volkomen terecht dat Purmerend in de top 10 van meest diervriendelijke gemeenten van 2020 staat. Wij hopen op een plek in de top 3 en zelfs winst zou verdiend zijn. D66 gaat vol voor dierenwelzijn in Purmerend en vindt dat er voor dierenwelzijn meer aandacht nodig is in het algemeen. En Purmerend heeft daar de laatste jaren echt goede stappen in gezet.