Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2020

Vragen statiegeld op blikjes

Op 30 November 2017 stemde de gemeenteraad voor een motie van D66 waarbij gemeente Purmerend zich aansloot bij de statiegeldalliantie en zich uitsprak als voorstander van statiegeld op plastic flesjes en blikjes.

In juli 2021 zal er statiegeld worden ingevoerd op plastic flesjes omdat de doelstelling om het aantal plastic flesjes met 70 procent te verminderen niet werd gerealiseerd. Momenteel ligt een soortgelijke afspraak over blikjes: als het aantal blikjes in het zwerfafval voor eind 2021 niet met 70 procent is afgenomen zal er ook hier statiegeld op worden ingevoerd.

In de meest recente halfjaarrapportage over de monitoring van blikjes en kleine plastic flesjes in het zwerfafval van Rijkswaterstaat blijkt dat er geen sprake is van een afname van het aantal blikjes in het zwerfafval, maar zelfs van een lichte stijging.

In de onlangs gepubliceerde rapportage over het zwerfafvalonderzoek in Purmerend in 2019 blijkt dat ook in onze gemeente een groot deel van het zwerfafval bestaat uit blikjes. Er werden tijdens dat onderzoek 2,5 keer zoveel blikjes als plastic flesjes op straat aangetroffen. (2859 blikjes en 1121 plastic flesjes).

Recent stuurde het college van gemeente Zaanstad een brief naar staatssecretaris van Veldhoven waarin wordt gevraagd om het besluit om statiegeld op blikjes naar voren te halen.

Daarom stelde D66 Purmerend de volgende schriftelijke vragen:

  • Bent u het met de fractie van D66 eens dat het er niet naar uitziet dat de doelstelling, om het aantal blikjes in het zwerfafval binnen een jaar met 70 procent terug te dringen, wordt gerealiseerd?
  • Zo nee: hoe denkt u dat dit wel gerealiseerd kan worden?
  • Zo ja: bent u bereid om, net als het college van gemeente Zaanstad, een brief naar de staatssecretaris te sturen met het verzoek om het besluit om statiegeld op blikjes in te voeren, naar voren te halen? Zo nee, waarom niet?

De antwoorden van het College op deze vragen worden over een paar weken verwacht.