Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 december 2020

D66 over klimaatadaptatie

In 2018 al heeft D66 in de commissie een voorstel ingediend om als Purmerend deel te nemen aan Operatie Steenbreek, maar blijkbaar voelde toen alleen D66 de urgentie om stappen te zetten richting klimaatadaptatie want het voorstel kreeg geen meerderheid. De toenmalige wethouder, wethouder Hegger, gaf aan dat hij wel wilde kijken of het opgenomen kon worden in het klimaatadaptatieplan. Een plan waar we in juni 2018, of pas na de zomervakantie van dat jaar, meer duidelijkheid over zouden krijgen. En nu is het bijna 2021 en bespraken we dinsdag 2 december pas het klimaatadaptatieplan voor het eerst.

Klimaatadaptatieplan
Het is een mooi plan, net eigenlijk als alle andere plannen die we deze periode aangeboden hebben gekregen. Goed geschreven, duidelijk, compleet, en heel informatief. We zijn als D66 heel blij dat er nu in het plan staat dat we mee gaan doen met Operatie Steenbreek. De urgentie druipt er vanaf in dit stuk,  en er mag nu ook echt wel flink doorgepakt worden. Wat D66 betreft neem je alle maatregelen om te vergroenen en hittestress en wateroverlast tegen te gaan nooit te vroeg, we zijn eerder te laat. Dus fijn dat het plan er ligt, maar dan nu ook meters maken!

Inwoners betrekken
Wat D66 betreft is het goed om de inwoners te stimuleren en informeren en niet te dwingen. Maar ook om ze te betrekken door bijvoorbeeld wedstrijden uit te schrijven en enquêtes te houden. En in te zetten op communicatie, educatie en  bewustwording. Te veel bestrating in tuinen zorgt voor en zorgt voor opwarming van de stad. We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. En niet iedereen is zich er echter van bewust dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan.

Natuurinclusief bouwen en de leefomgeving
Meer inzetten op natuurinclusief bouwen vindt D66 ook belangrijk. Niet alleen voor de flora en fauna maar ook voor de leefomgeving van de mens. Ook om meer verticaal groen in de stad te krijgen en gebouwen water vast te laten houden. We hebben het college wel de tip meegegeven om niet alleen rekening te houden met natuurinclusief bouwen maar met natuurexclusief bouwen; dat je dus wel stuurt waar je bepaalde soorten dieren en planten wel wil en waar je ze niet wil. En grote bomen hebben veel waarde voor D66 en de stad. Ze nemen water op en zorgen onder andere voor koelte in de wijken. Waar we ze kunnen behouden is voor ons heel belangrijk. Beter grote bomen behouden als dat kan, door ze te verplaatsen, dan ze kappen en kleinere bomen te moeten terugplaatsen.

Doorpakken en evalueren
De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geëvalueerd. Wat D66 mag het allemaal wel wat meer concreet. Wij hadden bijvoorbeeld liever per kwartaal gezien wat er gaat gebeuren. Want we komen van ver. Voorheen kon er niks op dit gebied of werd het af geserveerd. Maar de urgentie is er en dit is echt een kans om nu ook door te pakken. We vroegen wethouderTijmstra of er eerder een evaluatie van het uitvoeringsprogramma in de commissie te verwachten was. Maar die toezegging kregen we niet, de evaluatie van het uitvoeringsprogramma komt dus jaarlijks op de agenda. Wij zullen de uitvoering nauwlettend blijven volgen en hebben het college positief geadviseerd over dit plan.