Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 december 2020

Landelijke trend messenbezit jongeren ook merkbaar in Purmerend

Burgemeester Don Bijl steunt de oproep van zijn collega-burgemeesters in het land voor een landelijk verbod op het dragen van messen door jongeren. De burgemeester ziet deze maatregel echter alleen zitten als onderdeel van een integrale aanpak. Een landelijk verbod geeft de politie extra mogelijkheden om op te treden, stelt Bijl vast. ‘Maar het is en blijft nog steeds belangrijk om in gesprek te gaan met jeugd en ouders.’ Dat antwoordt de burgemeester op schriftelijke raadsvragen van D66.

De fractie van D66 stelde vragen naar aanleiding van het nieuws dat ruim 70% van de burgemeesters voorstander is van een landelijk messenverbod voor jongeren. De burgemeesters maken zich zorgen over de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren. Ook worden steeds meer messen van jongeren in beslag genomen. De cijfers suggereren dat het wapenbezit onder jongeren toeneemt. D66 wilde van burgemeester Bijl weten hoe de situatie in Purmerend is.

Trend

Bijl laat weten dat ook in Purmerend enkele steekincidenten hebben plaatsgevonden. De diensten die zich met jeugd bezighouden, zoals de politie en handhaving, maar ook jongerenwerk, constateren volgens de burgemeester dat ‘de landelijke trend met betrekking tot messenbezit ook in Purmerend merkbaar is’. Daarbij tekent Bijl aan, dat de ontwikkelingen in onze stad niet dezelfde omvang hebben als bijvoorbeeld in Zaanstad.

De burgemeester geeft aan dat is afgesproken om de problematiek goed in kaart te brengen voordat verdere stappen worden gezet. Belangrijk daarbij is om met de jeugd zelf in gesprek te blijven. D66 is het daar zeer mee eens. Maatregelen kunnen aan de orde zijn, maar het is zaak om de achterliggende oorzaken aan te pakken. Jongeren die een mes bij zich hebben, doen dat vaak omwille van hun imago, geeft de burgemeester aan, en soms omdat ze zich onveilig voelen. Om te voorkomen dat een hellend vlak ontstaat en steeds meer jongeren om deze reden een mes gaan dragen, is het belangrijk om bewustwording over de gevolgen van messenbezit te vergroten en onderling het gesprek hierover aan te gaan. Scholen en ouders spelen hierbij een belangrijke rol.

Maatregelen

D66 vroeg de burgemeester ook welke maatregelen in Purmerend aan de orde zouden kunnen zijn, zoals kluisjescontroles op school en preventief fouilleren op straat. Bijl laat weten dat kluisjescontrole een prima middel is dat al veel langer wordt ingezet in Purmerend. Scholen en de politie stemmen dat onderling af. D66 is het met Bijl eens dat preventief fouilleren een zwaar middel is, dat alleen proportioneel kan worden ingezet. De burgemeester ziet de noodzaak voor deze maatregel in Purmerend vooralsnog niet.

Bericht uit het Noordhollands Dagblad – 09-12-2020