Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 december 2020

Motie Yes We Can!

Donderdag 17 december werd in de raad de motie “Yes We Can” van D66 Purmerend, mede ingediend door Gemeentebelangen Purmerend en GroenLinks Purmerend, unaniem aangenomen. Een mooie stap richting statiegeld op blikjes!

In februari 2017 steunden de politieke partijen de Plastic Soup Surfer-motie die vraagt om de plastic flesjes in het milieu met 90% terug te dringen. In november 2017 werd de Statiegeldalliantie opgericht. Purmerend was één van de eerste gemeenten die zich hierbij aansloot.

Plastic flesjes
Met het bedrijfsleven sprak de regering in maart 2018 af dat statiegeld op plastic flesjes zou worden ingevoerd, tenzij de bedrijven erin slaagden de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met minimaal 70% terug te dringen. Daar kreeg het bedrijfsleven twee jaar de tijd voor.

Uit de monitoring van Rijkswaterstaat bleek dat het aantal flesjes in het zwerfafval niet afnam, maar toenam met 7% per meetronde. Alternatieve plannen werkten niet, en daarom wordt statiegeld op kleine plastic flesjes per juli 2021 ingevoerd.

Blikjes
Uit onderzoek blijkt dat er 2,7 keer zoveel blikjes als plastic flesjes op straat liggen en inmiddels zijn er afspraken gemaakt over het terugdringen hiervan. Het bedrijfsleven heeft net als bij de plastic flesjes de kans gekregen om het aantal hiervan in het zwerfafval met 70% terug te dringen. Waar het bedrijfsleven bij de plastic flesjes nog allerlei initiatieven ontplooide zie we geen enkele activiteit of project om het aantal blikjes in het zwerfafval terug te dringen. In het meest recente monitoringsrapport van Rijkswaterstaat bleek dat het aantal blikjes op straat zelfs met 19% is toegenomen.

Het bedrijfsleven heeft nu nog een jaar de tijd om het gestelde doel van 70 procent vermindering te halen, maar alles wijst erop dat dit niet gehaald zal worden. Met de actie “Yes We Can” wordt aan de staatssecretaris gevraagd om de besluitvorming naar voren te halen, niet om de invoering van statiegeld te versnellen. Zo kan deze stap nog tijdens de huidige regeerperiode worden afgerond. Er is dan duidelijkheid voor iedereen, ook voor het bedrijfsleven dat hierdoor meer tijd krijgt om zich goed voor te bereiden.

Statiegeld
We lossen hiermee niet het probleem van zwerfafval in één klap op, maar het zal wel enorm afnemen. In volume en gewicht vormen drankverpakkingen namelijk zo’n veertig procent van het zwerfafval. Statiegeld scheelt opruim- en verwerkingskosten en natuurlijk ook milieuvervuiling en dierenleed. Statiegeld is een systeem dat in veel landen al zeer effectief is. Het vermindert niet alleen zwerfafval, maar zorgt ook voor een sterke verhoging van de recyclingscijfers.

Yes We Can
Meedoen aan de actie “Yes We Can” is simpel. De gemeente stuurt een mooie kenmerkende foto van de stad in bij Statiegeldalliantie, die verwerkt het tot een digitale poster die vervolgens kan worden gebruikt om te laten zien dat Purmerend voorstander is van statiegeld op blikjes via sociale of andere media.

Het is op zich niet meer dan het uitzenden van een boodschap, maar in de recente vergadering Algemeen Overleg Circulaire Economie in de tweede kamer bleek dat de staatssecretaris bereid is om al begin volgend jaar hierover in overleg te treden met het bedrijfsleven om tot snellere besluitvorming te komen. Ook bleek ook dat een ruime meerderheid van de kamer hier voorstander is. Vanuit het CDA werd zelfs gevraagd hoe de kamerfracties konden helpen om het besluit naar voren te halen.

Purmerend
Middels deelname aan Yes We Can kunnen we ook als gemeenteraad ons steentje hieraan bijdragen. Purmerend loopt voorop in de strijd tegen zwerfafval met het grote aantal vrijwilligers dat opruimt en door de manier waarop de gemeente onderzoeken laat doen en de onderzoeksresultaten gebruikt om zwerfafval gerichter aan te pakken, in samenwerking met bewoners en bedrijven. Vanuit het hele land en zelfs over de grens wordt dit met interesse gevolgd.

Uit deze onderzoeken komt ook telkens weer naar voren dat een heel groot deel van het zwerfafval in Purmerend bestaat uit drankverpakkingen.

Het zwerfafval in Purmerend neemt af, waar het op andere plaatsen toeneemt. We zijn goed bezig, maar kunnen met statiegeld een echt grote stap vooruit zetten. Een grote meerderheid van de bevolking – en zeker al die geweldige vrijwillige zwerfafvalrapers in Purmerend – is voorstander van statiegeld op blikjes.

Daarom vonden wij dat Purmerend gewoon mee moest doen met deze actie en zijn we blij dat de gemeenteraad en het college ook volmondig zeggen: Statiegeld op blikjes: Yes We Can!