Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 december 2020

Werken in Coronatijd

D66 wilde duidelijk krijgen wat de gemeente Purmerend doet om mee te werken aan het oplossen van tijdelijke overschotten en tekorten van arbeid. De gemeente kan niet altijd alles oplossen en zeker Corona niet. Wel kan de gemeente zo goed mogelijk haar inwoners en ondernemers bijstaan. Als gevolg van de Coronacrisis heeft een aantal branches grote tekorten aan medewerkers terwijl er in andere branches onvoldoende werk is voor medewerkers. Reguliere ondersteuning in arbeidsbemiddeling door het UWV vindt voornamelijk pas plaats nadat er sprake is van ontslag. Dus vroegen we of het college een concreet en helder beeld heeft van deze problematiek voor bedrijven en instellingen in Purmerend.

Want het zal je maar gebeuren. Je hebt altijd hard gewerkt en opeens mag dat niet meer vanwege Corona. Terwijl jij nu lange tijd niet meer aan het werk kan of mag hoor je anderen die bijna continu door moeten werken zonder aan een moment rust toe te komen. Of je bent nu juist die zorgmedewerker die keihard bezig is om het virus te bestrijden. Misschien ben je die ondernemer die jaren gewerkt heeft om iets op te bouwen of juist recent je spaargeld hebt geïnvesteerd in die droom van een eigen horecaonderneming. Je wilt je bedrijf voort zetten, niet alleen voor je zelf maar vooral ook voor je gezin en je medewerkers.

Contact ondernemers
Zo vroegen we ook aan het college of zij in gesprek zijn met lokale ondernemers en instellingen over deze problematiek. Het college gaf aan dat met de lokale ondernemers(organisaties) en instellingen veelvuldig wordt gesproken. Dat de ondernemers zelf ook de problemen zien en dat ze proberen deze binnen hun eigen geledingen zo veel mogelijk op te lossen. Daar ondersteunt de gemeente hen bij en regelingen van de Rijksoverheid, zoals mobiliteitsteams en extra gelden voor om- en bijscholing,helpen hierbij. Bij het college bestaat ook een goed beeld van de problematiek voor bedrijven eninstellingen. Zo zijn zij intermediair in het oplossen van de problematiek en maken daarvoor gebruik van de diensten die WSP en Werkom in Zaanstreek-Waterland bieden. Verder heeft de Stichting Instellingen Gezondheidszorg in de Regio Amsterdam (SIGRA) – waarbij de meeste gezondheidsinstellingen zijn aangesloten – een digitaal loket beschikbaar waar met name horecapersoneel zich kan aanmelden voor (tijdelijk) werk in de zorg.

Inzicht in de problematiek
D66 wilde graag beeld krijgen van de problematiek door bijvoorbeeld gemeentelijke data beschikbaar te stellen. De gemeente gaf aan dat zij tijdens de eerste golf van de coronacrisis een dashboard ontwikkeld heeft waarop alle – voor de economie van belang zijnde – gegevens zijn opgenomen, inclusief de gegevens van de UWV, het CBS en de RVO over de personeelsontwikkelingen per sector. Het betreft vooral landelijke cijfers. Helaas beschikt de gemeente (nog) niet over actuele regionale cijfers. Wel is de problematiek onderwerp van gesprek binnen de deelregio Zaanstreek-Waterland Het ‘coronadashboard’ van Purmerend en Beemster is te vinden op de gemeentelijke website.

Gevolgen voor Purmerend
Natuurlijk maken wij ons als Purmerendse fractie ook zorgen over de werkloosheidsgevolgen van Corona voor inwoners van Purmerend. Het college gaf aan dat werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers deel uit maken van ‘coronadashboard’ van de gemeenten Purmerend en Beemster. Tot dusverre zijn de gevolgen van de coronacrisis op de werkloosheid in beide gemeenten beperkt gebleven. De verwachting van het CPB en het CBS is dat het aantal werkzoekenden zal toenemen naarmate de coronacrisis langer zal duren.

De gemeente zegt dat zij in de afgelopen maanden zo veel mogelijk een rol heeft gespeeld in tijdelijke arbeidsbemiddeling en blijft dat doen. Ze gaf aan daarvoor al haar middelen – regionaal en gemeentelijk – te blijven inzetten. Het gaat dan om inzet van WSP en Werkom maar ook om House of Skills. In de komende periode zullen ze – samen met de Rijksoverheid – bezien hoe ze de extra middelen voor mobiliteitsteams, om- en bijscholing, die in de komende maanden beschikbaar komen, nog gerichter en adequater voor de arbeidsmarktregio (Zaanstreek-Waterland) kunnen aanwenden.

D66 Purmerend blijft hier zeker bovenop zitten en zal vragen stellen en informeren daar waar nodig.

Onder de aandacht brengen
De complete set vragen en antwoorden vindt u hier.

Kent u Purmerenders die baat hebben bij deze informatie; breng dit dan vooral onder de aandacht. In deze tijden is het goed om mensen te helpen die dat nodig hebben. Meer informatie vindt u hier en hier.